Woord­voering: Geweld naar vrouwen


Burgeragen­dering Burger­comité Vrou­wen­strijd

15 juni 2022

Dank voorzitter. De sessie van vanavond is belangrijk, want de cijfers liegen er niet om: een op de tien vrouwen heeft vorig jaar te maken gehad met een vorm van seksueel geweld. Wij zijn dus de initiatiefnemers van het Comité Vrouwenstrijd dankbaar dat zij dit onderwerp hebben geagendeerd. De veiligheid van inwoners staat altijd voorop en uit deze cijfers blijkt dat de gemeente nog lang niet voor iedereen veilig is.

Wij zijn van mening dat we alles op alles moeten zetten om de gemeente veiliger te maken. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat slachtoffers van seksuele mishandeling goed kunnen worden opgevangen en hechten er belang aan dat er voldoende geld beschikbaar is voor het werk dat Sociaal Werkers en Slachtofferhulp verrichten. We waren dan ook blij om te lezen dat er in het nieuwe coalitieakkoord extra aandacht is voor huiselijk geweld en de veiligheid van vrouwen. We hopen dat deze extra aandacht en inzet leidt tot een veiligere gemeente, maar we zijn ook benieuwd naar de verdere ideeën van het comité om de gemeente veiliger te maken, en ook hoe het college hier tegenover staat, want die veiligheid moeten we kunnen garanderen, voor iedereen.