Bijdrage duidings­debat door Kirsten de Wrede


23 maart 2022

Voorzitter,

In de eerste plaats willen wij feliciteren. Felicitaties naar de Partij voor het Noorden en naar Student en Stad, die allebei een prachtig resultaat hebben behaald. Naar onszelf uiteraard, maar ook naar GroenLinks, die met 9 zetels wederom de grote winnaar zou kunnen worden genoemd. En ook de het gelijkblijvende zetelaantal van PvdA en D66 is een compliment waard.

En dan: het duiden. Partijen die van oudsher als min of meer rechts werden benoemd, we kunnen ook conservatief zeggen, hebben het niet zo goed gedaan. De lokale partijen heel redelijk, zeker als we Student en Stad daartoe rekenen en de opmars van de Partij voor de Dieren, die in de afgelopen 20 jaar een onderbelichte, maar constante factor in de Nederlandse (en buitenlandse, overigens) politiek is gebleken, heeft geresulteerd in 28 raadszetels erbij, van 35 naar 63.

(In de woorden van Bart Zuidervaart, Trouw columnist: “Esther Ouwehand vierde de overwinning zoals ze gewend is: in de schaduw van de gevestigde partijen, die traditiegetrouw alle aandacht opeisten – en kregen.” En dan zie je hoe Groningen, ook dáár afwijkt van het landelijke beeld, over aandacht hadden wij niet te klagen. Net zomin als het feit dat vrouwen sinds de laatste verkiezingen in de meerderheid zijn. )

Nog meer dan op het eerste gezicht, hebben in deze gemeente partijen gewonnen die het woord duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Alhoewel GroenLinks bekend staat als partij van de energietransitie, hebben wij in de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt op thema’s die van oudsher juist meer bij ónze partij horen, zoals dierenwelzijn en de eiwittransitie. Thema’s die ook Student en Stad in de afgelopen jaren een warm hart bleek toe te dragen. En ook bij de Partij voor het Noorden is hiervoor een sterke basis aanwezig.

De Partij voor de Dieren heeft zich in de afgelopen jaren geprofileerd als een partij die wars is van compromissen sluiten. En toch kunnen ook wij nu niet anders dan concluderen dat de meest logische uitkomst van deze verkiezingen, een college met GL, PvdA, D66 en de PvdD lijkt. Maar ook een coalitie met daarin de SP is voor ons niet uitgesloten. Armoede, de lage opkomst, de kloof tussen kiezer en gekozene, het zijn onderwerpen waar de SP wel raad mee weet. Wij staan open voor een plek in het bestuur, maar zijn ons zeer bewust van het feit dat belangrijker dan eventuele collegedeelname, hetgeen is waar wij voor staan: een fundamentele herbezinning op onze omgang met dieren en natuur, wat ons in de afgelopen jaren in de oppositie ook uitstekend is gelukt.

Die herbezinning is zeer noodzakelijk. Op Antarctica is het 40 graden warmer dan normaal, op de Noordpool 30 graden. Terwijl daar waar de taktiek van de verschroeide aarde nieuw leven in wordt geblazen, miljoenen en miljoenen plofkippen zijn verhongerd, omdat door de oorlog geen voedsel kon worden aangeleverd, is in onze contreien vogelgriep endemisch geworden. Nu de graanschuren van de wereld in brand staan, is de reactie op te verwachten voedseltekorten een fossiele: de Europese Unie stelt behandeling van de richtlijn over landbouwgif uit; in eigen land roepen boeren op om ecologisch herstel uit te stellen en Brazilië heeft aangegeven de oerwouden open te stellen voor grondstoffen die kunnen voorzien in het ontstane wereldwijde kunstmesttekort. Oude reflexen, en geen woord over het feit dat minder dan een kwart van de Europese granen voor menselijke consumptie is. Ook van het in Nederland geteelde graan wordt meer dan twee derde gebruikt voor veevoer. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de boodschap van de Partij voor de Dieren is.

Naast oog voor de voedselzekerheid van onze inwoners, zijn er, behalve de thema’s die u bij ons verwacht, andere zaken die we belangrijk vinden om de komende collegeperiode prioriteit te geven. Dat zijn met name de lage opkomst, die hier nog meeviel, armoedebestrijding en ondermijnende criminaliteit, die wij geen kans willen geven.

Tot slot: natuur kan prima zonder ons, maar wij niet zonder natuur. Daarom is het tijd voor écht nieuw leiderschap!

Wij zien uit naar de komende gesprekken.

Interessant voor jou

Woordvoeringen commissies, 09-02-2022

Lees verder

Woordvoeringen commissies, 13-04-2022

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer