Woord­voe­ringen commissies, 13-04-2022


13 april 2022

Geluidswerende maatregelen Buitenhof 20.50 - 21.50 (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, dank aan de insprekers, en dank voor het onderzoek dat is uitgevoerd. Als je het raadsvoorstel leest word je wel echt met de neus op de feiten gedrukt hoe lang dit dossier al speelt en hoe lang de bewoners van Buitenhof al zitten met geluidsoverlast van de A7, de omwonenden noemden het ook al. Het is goed dat hier nu eindelijk echte stappen worden gezet.

Als Partij voor de Dieren zijn we vanzelfsprekend van mening dat de energietransitie en klimaataanpak echt niet winstgevend hoeven te zijn, GroenLinks noemde het ook al. Het gaat om het leefbaar houden van onze aarde voor alle soorten en toekomstige generaties, niet om een verdienmodel. Maar het onderzoek van SWECO laat zien dat hier WEL sprake is van een kostenbesparing door uit te gaan van een zonnewal in plaats van beton. Een zonnewal, zo wordt genoemd, heeft fors lagere initiële kosten dan houtvezelbeton EN verdient zichzelf gedeeltelijk terug. Waarom wordt dan toch gekozen voor een conventionele wal? We zijn toch een Lighthouse City en willen toch voorop lopen in de energietransitie, en juist zon plaatsen waar het multifunctioneel is zoals hier? De genoemde juridische haken en ogen moeten toch te verhelpen zijn?

Als dat dusdanige vertraging zou opleveren dat het een jaar extra kost, dan sluiten wij ons aan bij de eerste inspreker: monteer die zonnepanelen later en bouw dan de rest van die zonnewal.

Daarnaast hebben wij nog een vraag aan het college: genoemd wordt dat het inverdienvermogen van een zonnewal onder andere zo laag is omdat de opgewekte stroom volgens het business model tegen een teleurstellend tarief wordt teruggeleverd aan het net. Kan eventuele opgewekte energie niet lokaal worden gebruikt tegen een beter tarief, bijvoorbeeld op de naastgelegen bedrijventerreinen? Wat zou dat betekenen voor de business case?

Tot slot: aangezien de problematiek ook in Ter Borch, Eelderwolde en de Piccardthof speelt - is het college ook in gesprek met de gemeente Tynaarlo voor een oplossing aan die zijde?

Reactie motie IJslands Preventiemodel 17.00 (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. Als Partij voor de Dieren staan we er een beetje dubbel in. We zien de voordelen van het IJslandse preventiemodel, daarom hebben we ook de motie gesteund destijds. Maar we snappen ook dat het bij het ontbreken van nieuwe landelijke wet- en regelgeving, zoals in IJsland wel het geval was, het model hier sowieso slechts gedeeltelijk zou kunnen worden geïmplementeerd, en dan is het een hoge investering voor een resultaat waarvan niet zeker is dat het echt gezondheidswinst boekt voor de Nederlandse en ook specifiek de Groningse situatie.

Aan de andere kant moet er wel echt wat gebeuren. De presentatie die we recent kregen van de GGD over de gezondheid van de inwoners van onze gemeente laat veel ruimte voor verbetering zien. In de collegebrief worden alle mooie programma’s genoemd die op dit moment al worden uitgevoerd netjes opgesomd, maar boeken ze ook voldoende effect? Vinden wij dat als raad voldoende? Volgens ons kan er best een impuls bij, ook om die integraliteit te borgen, en dat mag van de Partij voor de Dieren dan ook extra geld kosten. Of dat dan echt het IJslandse model moet zijn weten we nog niet, wij zijn ook benieuwd wat het college vindt. Moet hier inderdaad een extra impuls voor komen en als dat niet het IJslandse model is, wat dan wel? Wij horen het graag.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer