Een fees­telijk moment met twee instal­laties!


7 juli 2022

Gisteravond was een feestelijk moment! Kirsten de Wrede werd geïnstalleerd als wethouder. Haar portefeuille zal bestaan uit Landbouw & Platteland, Natuur & Ecologie, Dieren, Circulaire Economie en Cultuur. Ook is ze dorpswethouder van Haren en omgeving.

Maar wat misschien nog wel het meest tot de verbeelding spreekt is dat ze ook wethouder eiwittransitie is: de eerste ter wereld! Ze gaat samen met inwonersinitiatieven op het gebied van voedsel, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners aan de slag met het stimuleren van een lokaler, gezonder en diervriendelijker voedingspatroon. Met dus meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten!

Vanwege het vrijkomen van de zetel van Kirsten werd ook Bart Hekkema geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Hij gaat zich de komende jaren onder meer bezighouden met de openbare ruimte, groen en klimaatadaptatie, (stads)natuur, woon- en grondbeleid, wijkvernieuwing en beschermd wonen.