Evene­menten met dieren wordt vergun­nings­plichtig.


Door het gebruik van dieren vergun­nings­plichtig te maken hopen wij strenger te kunnen toezien op het welzijn van de dieren.

15 september 2022

Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van dieren tijdens Gronings Ontzet. Op verschillende locaties werden allerhande aan activiteiten georganiseerd, waaronder een kinderprogramma met dieren en een roofvogelshow. Dit onderdeel van het Bommen Berend programma kwam voor bovenstaande partijen als complete verrassing. Door het gebruik van dieren vergunningsplichtig te maken hopen de partijen strenger te kunnen toezien op het welzijn van de dieren. het college heeft toegezegd dat ze het gebruik van dieren bij evenementen vergunningsplichtig maken.

Afgelopen 26 t/m 28 augustus werd 350 jaar Gronings Ontzet (Bommen Berend) gevierd in Groningen stad. Zowel ambtenaren van de Gemeente Groningen als de Partij voor de Dieren en GroenLinks werden overvallen door het gebruik van dieren tijdens deze viering. Dit komt mede doordat het gebruik van dieren tijdens evenementen niet vergunningsplichtig is. De Partij voor de Dieren en GroenLinks hopen dat hier snel verandering in komt. In de schriftelijke vragen aan het college van de Gemeente Groningen wordt benoemd dat dit is niet de eerste keer is dat het gebruik van dieren niet is opgenomen in het draaiboek voor een vergunningsaanvraag. Eerder gebeurde dit al tijdens Zomerfolk in 2019. Ze willen dat dit niet nog eens zal voorkomen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hopen dat door het vergunningsplichtig maken van het gebruik van dieren bij evenementen een betere toetsing van dierenwelzijn uitgevoerd kan worden. Een van de redenen dat ze dit belangrijk vinden, is dat veel dieren op dit soort evenementen niet hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dit geldt voor roofvogels en reptielen alsmede cavia’s en konijnen die van nature angstige, schrikachtige dieren zijn. Andere mogelijke risico’s die in de schriftelijke vragen worden benoemd zijn vogelgriep en hittestress.

Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren:” Dat er voor kinderen allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd is hartstikke leuk. Maar dat kan ook met bijvoorbeeld springkussens, suikerspin of oud- Hollandse spellen. Het gebruik van exotische en schuwe dieren voor vermaak is niet meer van deze tijd. ” Femke Folkerts van GroenLinks vult aan: “Uiteraard vinden wij het heel fijn dat een belangrijke historische gebeurtenis voor onze stad en land, namelijk Groningen Ontzet, groots kon worden gevierd. Maar of dit de beste manier is, dat vragen wij ons af”

In het coalitieakkoord heeft het college van de Gemeente Groningen opgenomen dat ze een voorkeursbeleid hebben voor evenementen zonder dieren en dat, bij vergunningsaanvragen voor evenementen met dieren, deze aanvragen worden getoetst op dierenwelzijn. Ook in de Nota Dieren uit 2021 staat dat er ambitie is om vergunningsplicht in te voeren voor evenementen met dieren. Wesley Pechler (Partij voor de Dieren) en Femke Folkerts (GroenLinks) vragen afsluitend hoe het college deze afspraken vorm wil geven.

Hieronder de vragen die gesteld zijn aan het college:

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO over: Evenementen met dieren

Gerelateerd nieuws

Een feestelijk moment met twee installaties!

Gisteravond was een feestelijk moment! Kirsten de Wrede werd geïnstalleerd als wethouder. Haar portefeuille zal bestaan uit L...

Lees verder

Maandoverzicht augustus/ september

Afgelopen maand is het nieuwe politiek jaar begonnen en zijn we alweer druk bezig gegaan om Groningen iets groener, diervrien...

Lees verder