Schrif­te­lijke vragen over afsluiting Ring Zuid


Indiendatum: 11 nov. 2021

Ingediend samen met VVD, de SP, het CDA, de Stadspartij en 100%Groningen

Geachte College,

De fracties van de VVD, de SP, het CDA, de Stadspartij, 100% Groningenen Partij voor de Dieren hebben een aantal vragen over de afsluiting van het Julianaplein gedurende een lange periode van medio februari tot medio mei volgend jaar. Onlangs is de voortgangsrapportage ARZ naar de raad gestuurd. Deze zal door de agendacommissie naar verwachting binnenkort geagendeerd worden. U wordt verzocht de antwoorden op onze vragen voor die bespreking te leveren.

Het afgelopen weekend hebben we een voorproefje gehad van wat ons volgend jaar te wachten staat dit resulteerde in stapvoets rijden gedurende een groot deel van de zaterdag over o.a. de Vondellaan en de Verlengde Hereweg. Deze zaterdagse situatie baart ons zorgen voor de afsluiting van volgende jaar.

Wij hebben de volgende vragen voor u:

 1. In het contract met Herepoort was naar wij aannemen vastgelegd dat te allen tijde twee rijbanen open zouden blijven in beide richtingen. Klopt deze aanname en of welke uitzonderingen zijn hierop mogelijk? Welke consequenties heeft het wanneer de aannemer zich niet aan de betreffende afspraken houdt?

U geeft aan dat in de betreffende periode van volgend jaar 80% van de auto’s die dagelijks over het Julianaplein gaan dan niet over een alternatieve route kunnen. Deze mensen moeten thuis werken, hun werktijden aanpassen of met het openbaar vervoer gaan.

 1. Kunt u ons meenemen in de afspraken die u heeft gemaakt met Arriva, Qbuzz en de NS om te extra passagiers te kunnen verwerken? De kans is immers groot aanwezig dat het Corona-virus dan nog rondwaart en dan is het zeer onwenselijk om in een overvolle trein of bus te zitten, dan wel te staan.
 2. Denkt u dat in die periode de bussen fatsoenlijk en volgens de dienstregeling het Hoofdstation kunnen bereiken?
 3. Bent u al in overleg met de grote werkgevers in de gemeente om thuiswerken in die periode extra te stimuleren?
 4. Kunnen de transferia extra auto’s aan en denkt u na over een bewaakte fietsenstalling op de transferia?

Er bestaat een mogelijkheid dat thuiswerken niet lukt evenals buiten de spits vertrekken en dat het openbaar vervoer geen uitkomst biedt.

 1. Mochten automobilisten toch door de stad gaan, dan krijgt het onderliggend wegennet fors meer extra verkeer te verwerken. We hebben afgelopen zaterdag kunnen zien wat dat betekent. Hoe denkt u dat dit zal uit pakken op een willekeurige dag door de week?
 2. Hoe gaat u voorkomen dat er een totale ontregeling (grid lock) van het wegverkeer gaat ontstaan.
 3. Welke maatregelen neemt u om te zorgen dat de hulpdiensten conform de aanrijtijden op de plek van de bestemming kunnen komen?
 4. Daarnaast maken we ons zorgen over het noodzakelijk autovervoer, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer, kunt u garanderen dat deze kinderen naar school kunnen?
 5. Tevens speelt de vraag in hoeverre mensen met een mobiliteitsbeperking hun weg kunnen blijven vinden door het gebied als (loop-)routes verlegd worden, verzakkingen/vervuiling van trottoirs niet ondenkbaar zijn. Is de werkgroep Toegankelijkheid geconsulteerd?
 6. Hetzelfde geldt voor fietsers. Is de Fietsersbond geconsulteerd?

Als het verkeer rondom en in de stad vastloopt heeft dit verregaande consequenties voor tal van inwoners en werknemers.

 1. In deze periode vinden eindexamens en tentamens plaats, de zorgen over het niet -tijdig- kunnen bereiken van de locatie kan extra stress veroorzaken. Gaat u hierover in gesprek met de diverse onderwijsinstellingen?
 2. Hoe kunnen ondernemers er op vertrouwen dat hun leveranciers/afnemers hun bedrijf kunnen bereiken?
 3. Hoe kunnen zorgafhankelijken er op vertrouwen dat de zorg aan huis wordt geleverd en dat de zorgverlener hun huis kan bereiken?

Wij denken dat naast extra maatregelen om een ‘grid lock’ te voorkomen de voorlichting richting inwoners en bezoekers nog een impuls kan gebruiken.

 1. Welke campagne heeft u in voorbereiding voor onze inwoners?
 2. Het Julianaplein wordt vooral veel gebruikt door automobilisten die niet in onze gemeente wonen. Welke regionale en mogelijk nationale campagne heeft in voorbereiding?
 3. Op welke manier worden mensen ter plekke op de situatie en de mogelijke alternatieven gewezen?
 4. Wij denken niet dat dit bord de duidelijkheid verhoogt, behalve als het de bedoeling is dat iedereen stil gaat staan om het bord te bestuderen. Op welke manier wordt de bewegwijzering voor de alternatieve routes verbeterd?

Ietje Jacobs-Setz; Wim Koks; Herman-Pieter Ubbens; Rene Stayen; Hans Moerkerk; Kirsten de Wrede


Indiendatum: 11 nov. 2021
Antwoorddatum: 8 dec. 2021

Vanwege de lengte van de beantwoording is deze hier terug te lezen: Beantwoording schriftelijke vragen afsluiting Ringweg

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over bestrijdingspromo paardenbloem

Lees verder

Schriftelijke vragen over een verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtovereenkomsten

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer