Sport­car­rousel


19 februari 2014

De wethouders en hun ambtenaren hebben veel tijd besteed aan het informeren van de commissie, dank daarvoor. Toch ervaart de PvdD dat de verhalen van de wethouder komen niet overeen met die van de wijk en andere betrokken organisaties. Wij vinden dat een ernstig signaal, want het betekent op zijn minst dat de communicatie van de gemeente tekortschiet.

De PvdD geeft steeds al aan: sporten is meer dan bewegen alleen. Mensen ervaren plezier, gezelligheid en het gevoel van erbij horen, dankzij de betrokkenheid bij hun sport. Daarbij vinden wij het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is, waarbij breedtesport voor topsport gaat. Zoals u weet, hebben wij met deze sportbril de carrousel bekeken. Ons werd verzekerd dat in de Wijert de breedtesport en vooral de sport voor kinderen in de wijk erop vooruit zou gaan. Echter, wijkbewoners geven zelf het tegenovergestelde aan. Wijkbewoners, die zich al jaren serieus verdiepen in de situatie en die zich met hart en ziel inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Wij kunnen niet anders dan hun expertise en betrokkenheid serieus nemen. We hebben geconcludeerd dat de Wijert een sporthal nodig heeft en verdient; met kantine en tribune. De PvdD pleit niet voor een flitsend nieuw gebouw; het kan ook een bescheiden gebouw zijn, waarbij hergebruik de boventoon voert, of het kan aan een sporthal van het Gomarus gekoppeld worden. Het gaat om de functie. We zien dat het college al onderzoek instelt naar de mogelijkheden en dat is positief. Wij willen echter wel de vaart erin houden. We dienen daarom ook samen met CU de motie in voor de sportgelegenheid in de Wijert.

Dan de andere sportieve zaken van de carrousel. De sporthal Europapark lijkt de PvdD een mooie aanvulling voor de sportvoorzieningen in de stad. Als echter problemen ontstaan door de doorberekende lastenverzwaring voor andere verenigingen, willen wij dit graag tijdig horen van de wethouder. We vertrouwen er, na de reactie van het college op onze vraag gelezen te hebben, op dat alle nieuwe accommodaties dusdanig duurzaam gebouwd worden, dat we de doelstelling halen om als stad in 2035 energieneutraal te zijn. We zijn verder blij te horen dat op een constructieve manier gekeken wordt naar een oplossing voor Gronitas en we hopen dat de fusie met v.v. de Vogels een succesvolle oplossing zal zijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer