Evaluatie Konin­gin­nedag en gebruik plastic noor­derzon


12 december 2012

Rondvraag
Met betrekking tot het hondenbeleid. Naar aanleiding van een krantenbericht in het Dagblad van het Noorden van gister: het meerschap gaat in de begroting uit van een bedrag van € 15000 aan inkomsten uit boetes over met name loslopende honden. Dat bedrag wordt niet gehaald. Hoe zit dat eigenlijk met het bedrag dat Stadstoezicht uit boetes zou moeten halen? Daar gaat het om plm. 160000 euro en wij hebben van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen vernomen dat de mensen die boetes krijgen, deze in veel gevallen voor de rechter laten komen. Wij denken dat de wethouder het antwoord op deze vraag niet paraat heeft, maar zouden graag in een brief over deze cijfers geïnformeerd worden.

Conformstukken
A4a Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2012
Hierin wordt gesproken van een rapporteringstolerantie van 500000 euro, hetgeen inhoudt dat er pas gerapporteerd wordt over fouten indien deze meer dan 500000 bedragen. De Partij voor de Dieren vindt dat een erg hoog bedrag en wil graag van de andere fracties horen hoe zij daarover denken.

Inhoudelijk deel
B1 Evaluatie Koninginnendag en gebruik plastic tijdens Noorderzon
Wij kunnen ons vinden in de brief van de burgemeester om voortaan in plastic te schenken. Het gaat hier om plastic glazen die in kwaliteit niet zoveel onder doen voor glas en die uiteindelijk gerecycled worden. De Partij voor de Dieren vindt dat natuurlijk erg belangrijk, met het oog op de Plastic Soep in de Grote Stille Oceaan. Overigens wordt de kans op glassplinters waar honden, die zich een enkele keer nog wel eens in het plantsoen wagen, en andere dieren in kunnen trappen zo ook kleiner.
Het is duidelijk met spijt dat Noorderzon zich hierbij zal neerleggen.En het is goed dat Noorderzon in de door hen gestuurde brieven helder naar voren brengt dat het gaat om een proactieve maatregel en dat er, alle berichtgeving in de kranten ten spijt, géén incidenten zijn geweest. Het festival heeft zich laten kennen als vriendelijk, zeer succesvol en duurzaam: op grond daarvan zouden wij het college willen vragen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van het bestuur en de directie van Stichting Noorderzon en niet te gaan fouilleren op door particulieren meegebracht glaswerk.
Met betrekking tot Koninginnedag: hoeft voor ons niet groter, de veiligheid moet gegarandeerd kunnen worden, maar misschien, als de horeca er wat inziet, kan er aan de randen van de stad zoals in Kardinge bijvoorbeeld, nog wat georganiseerd worden.

B2 Managementletter interim-controle 2012 gemeente Groningen
Een heldere letter zoals men dat noemt, complimenten daarvoor. Er is al veel gezegd, wij hebben daar eigenlijk niets aan toe te voegen. Wij zijn vooral benieuwd naar de gevolgen van de Wet Hof.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer