Woord­voering Beheer & Verkeer 14 juni


14 juni 2017

B1 Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO van 100% Groningen over hondenbelasting (collegebrief 10 mei 2017)
De Partij voor de Dieren is, ook samen met de Stadspartij, al langer bezig met het afschaffen van hondenbelasting, maar de meerderheid van de fracties zijn hier niet voor. We hebben hier ook met 100% Groningen over gepraat.

Omdat er geen meerderheid is voor het afschaffen van deze belasting hebben wij een initiatiefvoorstel gemaakt met de Stadspartij. We hebben hier 100% Groningen ook voor benaderd. In dit voorstel hebben we een constructieve oplossing getracht te bereiken, in plaats van weer dezelfde vragen te gaan stellen. Dit voorstel zal na de zomer besproken worden.

B2 Bestemming Binnenstad: Inrichtingsplan Astraat, Brugstraat en Munnekeholm (raadsvoorstel 24 mei 2017)
Bedankt aan de inspreker. We delen de geuitte zorgen.
Wij zijn eigenlijk altijd wel enthousiast geweest over dit plan op sommige details na en die worden ook wel benoemd door o.a. GroenLinks en CU, en we zijn benieuwd hoe de ‘HYBRYDE RIJLOPER’ nu precies uitpakt.

Ook wij zien het belang in van goede en efficiënte fietsparkeerplekken. Dit is essentieel voor zo’n plan als dit. We zijn niet altijd even enthousiast geweest over de situatie in de Folkingestraat, hoe de fietsers en de voetgangers daar met elkaar omgaan en we hopen dat er in het nieuwe plan geleerd wordt van situaties als in de Folkingestraat. Qua Groen zijn wij altijd erg kritisch en ik vind dat als het groen er op vooruit lijkt te gaan zoals in dit plan lijkt, wij ook andersom juist mogen aangeven dat we blij zijn. Maar ik hoorde in de woorden van D66 iets anders, dus ben wel benieuwd naar hoe het nu zit. Gaat het groen er op vooruit in de binnenstad of niet? Voor de rest lijkt het mij mooi om te zien hoe de binnenstad straks een veel vriendelijker stad wordt voor voetgangers en fietsers.

B3 Projectplan Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad en Boom Effect Analyse (BEA) (collegebrief 24 mei 2017)
Normaal zijn wij altijd erg kritisch en alert als er zoveel groen verdwijnt, maar nu zou het om verbetering van de natuur gaan. Het lijkt alsof het voor de watervoorziening beter is, maar waarom waarom blijft de compensatie in de min staan? Ik snap dat je het wel niet op dezelfde plek doet, maar in de buurt moet dat toch kunnen? Waarom niet de bomen verplaatsen? Er zijn mogelijkheden voor. 1 op 1 compensatie is sowieso altijd al nadelig in onze stad, maar hier wordt erop achteruitgegaan.

Je kunt je afvragen in hoeverre de mens moet ingrijpen in de natuur, dat is een vraag die velen bezig houdt. Hier gaat het om natuur die door de mens is aangelegd en er ter plekke beter van wordt, maar per saldo wordt de stad er slechter van want er zijn minder bomenin het park dat onlangs al een flinke kaalslag heeft moeten doorstaan.

Ik citeer uit Dagblad van het Noorden "Door minder te herplanten wordt het park overzichtelijker, aantrekkelijker als verblijfplaats en toegankelijker". Aantrekkelijker voor de mens of voor de flora en fauna? En ten koste van wat? Neemt men ook mee dat het Groningse bomenbestand achteruit gaat en is dat geen reden voor een ruimhartige compensatie? En de functie van die (oudere) bomen - in de brede zin van het woord - waarom gaat men daaraan voorbij?

Dus kortom, lijkt een degelijk plan, maar we zijn kritisch over de compensatie en vinden dat er toch, zij het elders, ruim gecompenseerd moet worden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer