Wethouder dieren­welzijn


28 april 2010


MOTIE DIERENWELZIJN

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 28 april 2010 besprekende het resultaat van de collegeonderhandelingen.

Overwegende

- dat de Partij voor de Dieren bij de laatste verkiezingen 3,7 % procent van de stemmmen heeft gekregen en dat hieruit blijkt dat ruim 3100 kiezers Dierenwelzijn een warm hart toedragen,


Constaterende

- dat het onderwerp Dierenwelzijn niet terug te vinden is in de definitieve portefeuilleverdeling,

- dat Dierenwelzijn wel in het programmma is opgenomen,


Verzoekt het college het onderwerp Dierenwelzijn alsnog onder te brengen in één van de portefeuilles,

En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder Robert Prummel
Partij voor de Dieren StadspartijStatus

Ingetrokken

Voor

nvt

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer