Mede­werking college gevraagd tegen amfi­biesterfte


5 juni 2012

De Partij voor de Dieren heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd hun medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de sterfte van amfibieën in rioolkolken.
Onlangs kwam naar buiten dat jaarlijks miljoenen padden, kikkers en salamanders sterven doordat ze in rioolkolken vallen en er niet meer uit kunnen komen.

Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft hierover contact gehad met RAVON, de landelijke kennis- en onderzoeksorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. RAVON heeft samen met RIONED, de landelijke koepelorganisatie voor riolering en stedelijk waterbeheer, een onderzoek opgezet. Kelder: “Bij het onderzoek zijn nu al dertig Nederlandse gemeenten betrokken, maar Groningen is daar nog niet bij. En dat terwijl er hier wel een vrijwilliger van RAVON woont om het onderzoek te draaien. Dat is zonde, want het gaat om grote aantallen slachtoffers, dus alle hens aan dek om hier iets tegen te doen”.

Kelder vraagt aan het college om in een vervolgproject toestemming te geven voor de plaatsing van een proefopstelling, het in de praktijk uittesten van verschillende uitklimvoorzieningen. Na afronding van alle onderzoeken zouden in het riool onder de straatkolken uitklimvoorzieningen geplaatst moeten worden.

Salamanders en andere dieren verhongeren of verdrinken nadat ze in een rioolkolk vallen en er niet meer uit kunnen klimmen. Vooronderzoek door RAVON heeft uitgewezen dat het waarschijnlijk om miljoenen slachtoffers per jaar gaat, maar dat er gelukkig ook oplossingen voor gevonden kunnen worden, door het plaatsen van materialen dat het voor dieren mogelijk maakt er weer uit te klimmen. De meeste slachtoffers vallen in de amfibieëntrek in het voorjaar, als de dieren zich van hun overwinteringplaats naar hun voortplantingsplek bewegen.

Klik voor de schriftelijke vragen hier.