Geen plant­soenloop tijdens broed­seizoen


23 mei 2012

De Partij voor de Dieren is geschrokken van het feit dat er vanwege een loopevenement middenin het broedseizoen tot ’s avonds laat veel lawaai en drukte is geweest in het Noorderplantsoen. De partij vraagt middels schriftelijke vragen opheldering aan het college.

In het kader van de “Nacht van Groningen” is er tot bijna middernacht door een deels verlicht park gerend. De loop moet daarom volgens de recentelijk aangenomen evenementennota “Feesten in Balans” als grootschalig evenement worden beschouwd, terwijl die tot 1 juli vanwege het broedseizoen niet zijn toegestaan in het plantsoen.

Gerjan Kelder wil onder andere weten hoe het kan dat de aanvraag voor dit evenement is vergund, terwijl deze loop duidelijk buiten de toegestane kaders valt. “Wat we verder erg zorgelijk vinden,
is dat er voor dit evenement in een prachtig park met ecologische waarden, middenin het broedseizoen helemaal geen overleg is geweest met een stadsecoloog. Dat mag echt niet meer gebeuren”, aldus Kelder. Kelder wil ook weten hoe het kan dat de parkcommissie helemaal niet is geraadpleegd, terwijl die juist is opgericht om dit soort zaken in goede banen te leiden. Ook de omwonenden hebben overlast van het evenement ervaren. De Hortusbuurt dient een bezwaar in bij de gemeente.