Dieren­welzijn in porte­feuille Wethouder Visscher.


7 mei 2010

Groningen, 7 mei 2010, Groningen heeft een nieuwe college van B&W, bestaande uit PvdA, GroenLinks, SP en D66. De Partij voor de Dieren gaf aan met veel interesse het collegeprogramma te hebben gelezen. Na felicitaties aan de benoemde Wethouders sprak de partij uit, te gaan voor een diervriendelijke samenwerking. In het collegeprogramma herkende de Partij voor de Dieren zich in duurzaamheid, het autoluw en groener maken van de binnenstad en de wens sociaal zwakkeren te ondersteunen. Wel vond ze het jammer dat de dieren geen wethouder toegewezen hebben gekregen en dat dieren een beperkte plek in het collegeprogramma innemen. Na zijn reactie op het collegeprogramma, gaf Gerjan Kelder aan een motie in te dienen voor een wethouder dierenwelzijn, natuur en milieu. Na enige commotie in de raad over deze motie en een toezegging dat dierenwelzijn toegevoegd is aan de portefeuille van Wethouder Visscher, heeft de Partij voor de Dieren de motie tevreden teruggetrokken.