De Partij voor de Dieren is er voor iedereen!


Verkie­zings­pro­gramma in verschil­lende versies beschikbaar

11 februari 2022

De Partij voor de Dieren staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en zich niet buitengesloten voelt. Daarom bieden wij ons verkiezingsprogramma, naast de standaard versie op verschillende manieren aan.

Zo hebben wij het programma omgezet naar makkelijke taal, laten uitbeelden in gebarentaal, laten inspreken en laten vertalen naar het Engels. Zo is ons programma door iedereen te lezen, bekijken en te luisteren!