Kiezers bedankt!


21 maart 2022

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat Groningen groen en progressief heeft gestemd. We bedanken alle 9730 kiezers voor de steun en het vertrouwen. Groene groei in de gemeente Groningen ziet er in de praktijk zo uit: van 6.6% naar 9.3% van de stemmen en van 3 naar 4 zetels! Daarmee zijn we de vierde partij van Groningen geworden!

De komende jaren zullen we ons onverminderd blijven inzetten voor een diervriendelijker, groener, duurzamer en socialer Groningen. Voor een gemeente die zich ten volle blijft inzetten om de grootste crises van onze tijd, de klimaat- en biodiversiteitscrisis, het hoofd te bieden. Voor een gemeente waar kinderen niet meer in armoede opgroeien en waar economische groei niet meer het grote streven is. Wat ons betreft gaan we voor ecologische bloei.

De komende tijd gaan we in gesprek met andere partijen over een nieuw gemeentebestuur. Wij staan open voor een plek in het bestuur, maar zijn ons zeer bewust van het feit dat belangrijker dan eventuele collegedeelname, hetgeen is waar wij voor staan: een fundamentele herbezinning op onze omgang met dieren en natuur, wat ons in de afgelopen jaren in de oppositie ook uitstekend is gelukt.