Partijen vragen spoed­debat aan over uit de hand gelopen boeren­protest


15 oktober 2019

De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 vragen een spoeddebat aan naar aanleiding van het uit de hand gelopen boerenprotest van vandaag. Zo werd de toegang tot het Provinciehuis met geweld geforceerd en werd een paard aangereden met een tractor. Op de Vismarkt werden hekken omver geramd met een tractor, waarbij twee fietsers ternauwernood aan een ernstig ongeluk zijn ontsnapt. Een over de stoep rijdende tractor in de Kreupelstraat zorgde voor een zeer onveilige situatie voor een aantal Stadjers, die op de bus stonden te wachten. De partijen willen van de burgemeester weten hoe de betoging zo uit de hand heeft kunnen lopen en waarom er niet tijdig adequaat gereageerd is.

Het boerenprotest vandaag verliep zeer grimmig. Volgens de wet heeft eenieder het recht te betogen. Een betoging mag echter nooit gevaar opleveren voor anderen of het verkeer. Evenmin mag een betoging de openbare orde verstoren. Het boerenprotest van vandaag liep op al deze punten uit de hand. De aanwezigheid van tractoren heeft een flink gevaar voor burgers en hulpverleners opgeleverd. De politieke besluitvorming is gefrustreerd door het provinciehuis te belegeren en beleidsmakers te intimideren.

De partijen stellen de volgende vragen aan het college:

1. Wat is er afgesproken over het aantal tractors dat de binnenstad in mocht komen? Het zijn er volgens de burgemeester tussen de 650 en 800 geworden. Waarom is dit toegestaan? En door wie?

2. Bijzonder veel tractoren voeren geen kentekenplaten of andere zichtbare registratiekenmerken. Waren hiervoor ontheffingen verleend? Is te achterhalen welke eigenaar van welk voertuig schade en gevaarlijke situaties heeft veroorzaakt?

3.Er reden tractoren over het gras op het Martinikerkhof en over de stoep tussen mensen door die bij de bushaltes stonden te wachten. Bent u het met ons eens dat dit voor gevaarlijke situaties zorgde?

4.De boeren riepen op een bepaald moment op tot het forceren van toegang tot het provinciehuis. Wat is toen de afweging geweest om al dan niet op te treden?

5.Bij de oorspronkelijke afspraken tussen demonstranten en gemeente was gesteld dat ze na het aanbieden van de petitie aan het College van Gedeputeerde Staten om 12 uur zouden vertrekken. Dit is niet gebeurd. Wat heeft de driehoek toen besloten? Wat is toen de afweging geweest om al dan niet op te treden?

6.Op een bepaald moment was de calamiteitenroute niet langer begaanbaar. De politie heeft toen besloten de Herestraat met politiewagens te gaan afzetten. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waren hier afspraken over gemaakt?

7.Op de Vismarkt lijken twee fietsers ter nauwer nood aan een ernstig ongeluk ontsnapt toen een tractor door de hekken van een bouwplaats heen reed. Het hek vloog vlak langs de hoofden van de fietsers. Hoe wordt deze situatie door de veiligheidsdriehoek verder opgepakt?

8.Integriteit staat bij de Gemeente Groningen al jaren hoog in het vaandel. Volksvertegenwoordigers wordt aangemoedigd melding te maken van intimidatie en bedreiging. Hoe beoordeelt u in dit kader de strop die door de demonstranten is opgehangen voor het provinciehuis, in afwachting van gedeputeerden en statenleden die naar buiten komen? Bent u het met ons eens dat dit soort uitingen lokale politici intimideren en bedreigen, daarmee hinderen in het veilig uitvoeren van hun werk, en daardoor ontoelaatbaar zijn?

9.Waar wordt de schade die de stad heeft geleden verhaald? Denk hierbij aan de kapotgereden deur van het provinciehuis, de kapotgereden hekken op de Vismarkt, het omploegen van het Martinikerkhof?

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezorgd over stadsherten – “dier, geen biefstuk”

Partij voor de Dieren bezorgd over stadsherten – “dier, geen biefstuk”Groningen, 10 oktober 2019 – De Partij voor de Dieren m...

Lees verder

Partij voor de Dieren bezorgd om grote aantal wapen­dragers in gemeente – jagers blijken niet altijd door psycho­lo­gische test heen te komen

Groningen, 23 oktober 2019 – De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om het hoge aantal legale wapens in de gemeente, terw...

Lees verder