Ontwerp­be­stem­mingsplan binnenstad; daghoreca


7 mei 2014

Het ontwerpbestemmingsplan ziet er in grote lijnen en ook op bepaalde detailniveaus goed uit. Het is al door meerdere fracties genoemd.

Een aandachtspunt:

Groene ruimte moet bewaard blijven. We zijn bezig met acties als tegengaan van verstenen van tuinen, ecologische zones verbinden, tuinen verbinden en we willen groen en bloemen creëeren voor onze gezondheid en natuurlijk voor de bijen. Waarom kunnen we wel afspraken maken over bouwen / bouwhoogtes e.d en niet hardere afspraken over tuinen? Ik neem de vragen die hier over gesteld zijn door het platform dan ook graag over en kan mij niet erg vinden in de antwoorden in de bijlage.

Verder: Er worden vragen gesteld over bebouwing van hofjes en de inspreker pleit voor geen bouw. Ook hier kunnen wij ons niet erg vinden in het antwoord. Volgens het college zou men makkelijk een hofje vol kunnen bouwen, maar wij zien hier een kans om afspraken t.g.v. groen hier beter vast te leggen.

Daghoreca:

Vrije openingstijden. Niet teveel verplichten en het sluiten van een horecaonderneming als Beurs na 22 uur lijkt een slecht idee. Waar valt bijvoorbeeld de horeca vh Forum onder straks? Het lijkt mij dat goed overleg met deze type ondernemingen essentieel is.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer