Woning­s­plitsing (commissie)


16 april 2014

Bedankt de insprekers.
De ingediende zienswijzen die wij bij de stukken kregen vinden wij echter wel legitiem. Of het nu een student is of niet, het moet niet uitmaken wie er woont in een zelfstandige wooneenheid. en daar moet je ook naar kijken. Een zelfstandige wooneenheid kan ook door een alleenstaande oid worden betrokken We concluderen dat we het goeie middel nog niet hebben gevonden tegen zgn studenten "overlast". Want ook de 15% norm lost weinig op. Wat voor overlast wordt nu eigenlijk ervaren? Bij het meldpunt overlast wordt procentueel gezien weinig geklaagd over studenten overlast, maar veel meer over andere bewoners. Heeft de splitsing wel echt overlast tot gevolg? Kunt u het aantonen? In grote lijnen kunnen wij ons dan ook wel aansluiten bij D66 als het om maatwerk gaat. Als er bewoners zijn met fundamentele klachten of problemen dan moet er per geval gekeken worden naar oplossingen ipv generieke oplossingen. Verder blijven wij bij ons standpunt dat we meer moeten kijken naar hergebruik van bestaande gebouwen om het aanbod voor studenten te vergroten

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer