Gaswinning


16 april 2014

- De Veiligheidsregio noemt zienswijzen, waar we achter kunnen staan. Wij noemden zelf al eerder de risico’s bij dijken en gebouwen in de stad als ziekenhuizen en scholen. We hebben onlangs geleerd dat huidige bebouwing niet per se aardbevingsbestendig is. Dat is een punt van aandacht.
- Ook spreiding is inderdaad voor de stad nogal een ingrijpende keuze; in Loppersum wordt minder gewonnen, maar in de buurt van de stad des te meer. We kunnen er niet mee
instemmen dat een plan om de gevolgen van gaswinning terug te dringen, het ene gebied verlicht, maar voor een ander gebied de risico’s juist aanzienlijk vergroot.
- Verder wil de PvdD een versnelde transitie van aardgas naar duurzame energie. We moeten van onze aardgasverslaving af. Volgens sommige berekeningen hebben we nog maar voor 15 jaar aardgas in het Groninger veld. Dat betekent dat grote stappen in de energietransitie noodzakelijk zijn. Groningen zet al veel in op verduurzaming van energie, waarvoor complimenten. We moeten echter scherp blijven en alle zeilen bijzetten om, voordat er door aardbevingen gewonden vallen, of voordat we zonder aardgas en andere fossiele bronnen kunnen functioneren. Het is mogelijk, we moeten het alleen nog doen. Wij pleiten daarom voor grotere stappen in energieneutraal bouwen (of aardgasvrij).
- Te snel overstappen kan niet, dat snappen wij ook, maar we moeten echt investeren in duurzame energie en geld vrij pleiten voor compensatie van gedupeerden.... nu en in de toekomst.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer