Sport­car­roussel: sporthal de Wijert, Corpus den Hoorn en Euro­papark


5 februari 2014

U mag best weten dat wij het aardig lastig gehad hebben met deze carroussel. Want waar aan de ene kant hele mooie plannen zijn, zoals die van het complex bij Corpus den Horn en sporthal Europapark, zijn er aan de andere kant verenigingen en wijkbewoners die zich benadeeld voelen en hun verhaal, gelukkig, met de raad delen. Meer dan eens waren de verhalen die wij van hen hoorden, hele andere dan die van de wethouder. Dat maakt het voor ons erg ingewikkeld.

De Partij voor de Dieren heeft altijd uitgesproken dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn; breedtesport moet vóór topsport gaan. Goede sportvoorzieningen in de wijk zijn belangrijk voor de fysieke gezondheid van de stadjers, maar ook voor de sociale contacten en het plezier.

Met die visie hebben wij naar deze carroussel gekeken. Uit de vele gesprekken en documenten begrijpen wij dat in de Wijert de sportgelegenheden voor kinderen meer dan in stand gehouden worden. Dat vinden wij een belangrijk punt. Overigens geldt hetzelfde voor ouderen en anderen die minder goed ter been zijn. Voor de topselectie is de Europahal een dikke kilometer verderop, wat voor sportievelingen nog te fietsen is. We begrijpen echter wel dat het voor de wijkbewoners een teleurstelling kan zijn, als er de hoop was dat er een volledige sporthal gebouwd zou worden, maar we hopen dat er op deze manier toch een levendige sportvoorziening overeind gehouden wordt. Graag nog voor eens er voor altijd de bevestiging van de wethouder dat de breedtesport er op vooruit gaat en dat er voor alle clubs een oplossing gevonden is of wordt. Hetzelfde geldt voor de situatie bij Corpus den Horn.

We hebben wat Europapark betreft nog de vraag over het opvangen van het exploitatietekort door verhoging van kosten voor andere accommodaties. We begrepen dat het om een klein percentage ging, maar toch willen we graag weten of bekend is of er hierdoor verenigingen in de problemen komen? Ik kan mij aansluiten bij wat de CU zei over het Gomarus. Het lijkt ons goed als de wethouder nogmaals een gesprek met de school aan gaat, voor mogelijkheden in de Wijert. Wat ons betreft kun je in deze situatie beter een gesprek te veel, dan een gesprek te weinig gehad hebben.

Wat betreft de sportgebouwen in het algemeen, willen we ook opmerken dat we hopen dat er gekozen wordt voor duurzame en verantwoorde bouwmaterialen en we willen het college ook graag complimenteren met de insteek op energiezuinigheid. We hopen de eerst energieneutrale sporthal in de stad spoedig te mogen verwelkomen.

Het proces met Gronitas loopt al veel te lang. Aanpassingen aan sportvelden en dergelijk zouden altijd nodig zijn en dat zijn kosten waar de gemeente, ons inziens, ook voor kiest door Gronitas te verplichten te verhuizen. Het gaat om vier ton. Ziet de wethouder een manier om dit te financieren, zodat zij hierna als een toekomstbestendige club verder kunnen?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer