Nota 'Bewegende Stad'


5 februari 2014

We zijn erg blij dat het zover is dat we deze nota kunnen behandelen. We vinden dat er gekozen is voor een tiental goede speerpunten en we denken dat we hiermee een grote vooruitgang kunnen boeken als het gaat om de gezondheid van stadjers. En daar valt nog heel wat te winnen, vooral voor kinderen. Want Groningse kinderen kampen nog steeds vaak met overgewicht.

Wel een aantal vragen/opmerkingen.

Het groener en uitnodigender maken van speelpleinen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte is een belangrijk punt voor ons, we werden dan ook helemaal enthousiast door het lezen van het stuk hierover. Zoals in de nota al weergegeven wordt, heeft een groene, natuurlijke speelplek namelijk op vele manieren een positieve invloed op kinderen; zo wordt er minder gepest in een groene omgeving. We zijn erg benieuwd naar de nieuwe natuurlijke speeltuinen. Waar we wel vraagtekens bij hebben is het loslaten van de 3% norm. 3% betekent al 97% niet. En het lijkt ons geen goed idee om speeltuinen in te leveren, die nu in functie zijn. Wat ons betreft komen we niet onder de 3% norm, ook als dat betekent dat er toch extra middelen bij moeten.

Heel goed dat kinderen betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte. We lazen iets dergelijks niet bij het gedeelte over ouderen. Is het de bedoeling om ouderen ook te betrekken bij de inrichting ten behoeve van ouderen? En zo nee, vindt de wethouder het een goed idee om dit wel te gaan doen?

Dan even over de honden in de stad. Iedereen weet dat mensen met een hond meer bewegen en gezonder zijn dan de hondlozen onder ons. En u weet ook allemaal dat de hond en zijn eigenaar het zwaar hebben in de stad, met streng beleid en hoge boetes en belastingen. Om men te stimuleren er meer met de hond opuit te trekken, zijn loslooproutes en losloopgebieden een belangrijk instrument. We waren dan ook verheugd toen de pilot loslooproute in het Noorderplantsoen kwam. Ik heb hem gelopen en hoewel het een heen-en-weerroute is, is het zeker een vooruitgang. Denkt de wethouder dat dit een blijvertje is? Daarop aanvullend zou de PvdD graag zien dat er meer losloopgebieden bijkomen. Bijvoorbeeld in de omgeving Europapark, gezien dit gebied aantrekkelijk groen aangekleed zal worden en bovendien mensen moet aantrekken. Wij hebben dit al eens eerder gekaart. Ziet de wethouder kans om op meerdere plekken, zoals Europapark, losloopgebieden te creeëren en wellicht verbindingen met losloopgebieden te realiseren, zodat men uitgedaagd wordt om een grotere ronde met de hond te lopen? En vindt de wethouder het een idee om de gemeentelijke website te verreiken met één grote kaart waar alle losloopgebieden van de stad op te zien zijn?

Wat water betreft zijn we benieuwd of de waterkwaliteit, in het kader van aantrekkelijkheid, ook actief betrokken wordt bij dit geheel?

Groningen is een fietsstad, dat wordt ook in de nota niet ontkend. Wat dat betreft is het net als bij de losloopgebieden voor honden, ons inziens, belangrijk dat er goede verbindingen zijn.

Ik stipte het eerder al aan; de financiën rondom dit thema. Hoe mooi de nota ook klinkt, of hij uitvoerbaar is, blijkt pas als we verder in het traject zijn. Daarom kent deze visienota toch een grote onzekerheidsmarge, vooral omdat er binnen het budget gebleven moet worden. Ziet de wethouder er iets in om de raad te informeren wanneer er een plan voorligt dat helemaal in het plaatje van deze visie past, maar buiten het budget valt? Samenwerking met het bedrijfsleven, scholen en dergelijke zijn een goede keuze.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer