Nota 'Ruim­te­lijke Kwaliteit'


5 februari 2014

Dankuwel voorzitter. Tijdens de vorige bespreking over deze nota, spraken wij al uit dat wij de aandacht voor groen in de stad misten. In deze uitgewerkte nota zien wij dat groen diverse malen benieuwd wordt. Echter, het valt nog steeds niet onder één van de thema’s. Dat vinden wij zonde, gezien de grote invloed die natuur op mensen heeft. Wij hebben vorige keer al uitgewijd over de grote gezondheidseffecten, zowel fysiek als mentaal, voor de mens.

Goede zaken van deze nota vinden wij het meer ruimte bieden voor initiatieven vanuit de burger. Stadjers hebben vaak hele goede initiatieven die de leefbaarheid van de stad ten goede komen. Zo zie je maar dat er soms goede ontwikkelingen ontstaan, wanneer de focus niet meer alleen op economische groei ligt. Ook het thema’s verduurzaming en energie en herontdekking van de fiets vinden wij belangrijk voor de stad, net als herbestemming. Ongebreidelde nieuwbouw is niet meer van deze tijd. De PvdD pleit altijd al voor herbouw boven nieuwbouw en we zijn blij dat het college hier ook op inzet. Ook beter inspelen op bestaande opleidingen en organisaties in de stad is een positief punt.

We hebben onze twijfels over de indeling in de beleidskaart ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt de stad vooraf in hokjes verdeeld. Dat lijkt wellicht makkelijker, maar is ook wel kort door de bocht. De vlakken zijn groot en de indeling globaal. Hetzelfde geldt voor de kaart over cultuurhistorische waarden.

We zijn benieuwd naar de kwaliteitsatlas die over enkele maanden naar ons toe komt en naar de ‘bijzondere’ bijeenkomst voor de presentatie van de nota.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer