Actu­a­li­tei­ten­debat aard­be­vingen/ gaswinning


29 januari 2014

Afgelopen week is duidelijk geworden dat de Groningers zich niet laten afschepen met geld. Het gaat om veiligheid, om met een gerust gevoel naar bed kunnen gaan. Het is een schurkenstreek geweest om in 2013 nog meer uit de grond te halen, terwijl al duidelijk was dat de winning tot bevingen leidde. De Partij voor de Dieren wil alles inzetten op energietransitie. Kijk niet naar de korte termijnbelangen, maar naar de lange. We zullen zo onafhankelijk mogelijk moeten worden van aardgas. Er is genoeg geld van Groningen naar het rijk gegaan. Wij hebben daar maar 1% van gekregen. Doe nog maar een paar procent en investeer die in duurzame energie. Het rijk is dit aan Groningen verplicht.

Dit debat is met name aangevraagd vanwege het feit dat ook de stad Groningen in gevaar zou zijn. De grootste bevingen komen waarschijnlijk nog, want de aarde werkt met een vertraging van een maand of negen en de kraan bij Loppersum is nog maar net dichter gedraaid. Maar wordt de situatie daardoor veiliger? Volgens sommige deskundigen niet. Het feit dat er op bepaalde punten wat meer en op andere wat minder geboord wordt zou de kans op bevingen alleen maar vergroten, zeggen die. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zeker is dat we ons moeten voorbereiden op een aardbeving. Daarom de volgende vragen aan het college. Weten instellingen als scholen, creches en ziekenhuizen wat zij moeten doen bij een aardbeving? Hoe zit het met de rampenplannen? En tot slot, hoe zit het met de dijken? Zo is bijvoorbeeld de dijk achter de woonschepenhaven bij de Eemskanaalzone niet zo best. Als die doorbreekt zijn de gevolgen voor de woonschepen en hun bewoners, maar ook voor het industriegebied daarachter niet te overzien. Ook is er gesproken over de veiligheid van andere wijken in de stad. En wie zou er dan opdraaien voor de kosten? Heeft het college hier contact over met de waterschappen? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de dijken? En gelooft u ons, de gevolgen van een aardbeving zullen een stuk groter zijn voor de dijken dan het geknabbel van wat muskusratten. Nog even op een rijtje: wij willen graag duidelijkheid over het volgende:

  • Hoe gaat het college de energietransitie bespoedigen?
  • Hoe zit het met rampenplannen en kennis over wat te doen bij scholen e.d. In geval van een aardbeving
  • hoe is het met de toestand van de dijken, wie is er verantwoordelijk voor en heeft het college hierover al contact met de waterschappen en zo nee, wanneer gaat dat gebeuren?

En tot slot: we weten allemaal dat de energietransitie niet probleemloos verloopt. Daarom zullen we dat andere woord weer eens van stal moeten halen: energiebesparing. Beter 's avonds om negen uur het licht uit en een kaarsje aan, dan 's nachts met een beving uit je bed vallen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer