Evene­men­ten­beleid (gemeen­teraad 29-01-2014)


29 januari 2014

Vandaag praten we niet alleen over evenementen. Ik sluit in mijn woordvoering wat dat betreft graag aan bij de woorden van GroenLinks als het gaat over geluidsoverlast en spreiding van evenementen. Wij hebben al vaker Noorderzon als voorbeeld genomen waarbij er veel live muziek is, maar waarbij de overlast qua hoeveelheid niet opweegt tegen het algemeen genot.... Ook pleit de PvdD voor zoveel mogelijk indoor feesten waarbij het geluidsniveau hard is en evt overlast voor de omgeving kan veroorzaken. Wij willen ook dat Groningen een bruisende stad is en blijft. Dat mag echter nooit of iig zo min mogelijk ten koste gaan van andere inwoners of groepen in de stad...We hebben het in dit kader ook over de drafbaan. Die plek waar jarenlang circussen hebben gestaan met wilde dieren, dieren die meestal op een gruwelijke wijze zijn gebroken in hun jonge jaren om vervolgens met slechts een paar uurtjes vrijheid per dag kunstjes te vertonen en te laten zien hoe hun onnatuurlijke gedrag tot uiting komt voor het steeds minder willende publiek.

De DB neemt net als wij een voorbeeld aan Heemskerk. Daar hebben ze al 7 jaar geen circussen met wilde dieren meer, omdat ze daar een beleidsregel hebben waarin staat dat ze zelf circussen uitnodigen. Hun ervaring is dat er altijd een circus zonder wilde dieren te vinden is -het gaat immers al jaren goed- en ze overleggen ook met de circussen dat ze geen wilde dieren willen.

De gemeente Groningen heeft volgens onze informatie nog maar één poging gedaan om een diervriendelijk circus aan te trekken.

En het hoort bij een moderne gemeente, om niet meer mee te doen aan dit soort circussen. Dit is onze kans. Laat uw stem horen en ondersteun nogmaals onze motie die er in feite op neer komt dat we willen dat onze eerder door deze raad aangenomen motie tav voorkeursbeleid aangenomen wordt. Het is heel simpel, wij willen dat het voorkeursbeleid eindelijk actief vormgegeven wordt!

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer