Wijziging APVG Drank- en Horecawet


18 december 2013

Wij steunen het amendement van Student en Stad. Verder kijken we uit naar beleid van het college waarmee gepoogd zal worden jongeren van zestien en zeventien tegen de verlokkingen van teveel drank te beschermen. Dat is nu nog niet aan de orde, maar wij kunnen een verhoging van de minimumleeftijd van 16 naar 18 voor jongeren steunen. Overigens is ons landelijke beleid dat we als gemeenten dit ieder voor zich regelen, voor dranktoerisme tussen gemeentes vrezen en liever landelijk de grens naar 18 zouden verhogen. Wij denken echter dat dit in ons geval wel een beetje mee zal vallen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer