Revi­ta­li­sering woon­sche­pen­haven


18 december 2013

Het gaat hier om mensen, maar ook om dieren en om met die laatste groep te beginnen...Er zijn er veel van bij de woonschepenhaven. Wij hebben echter vernomen dat een groot aantal dieren is verdwenen nav de aanleg van meerstad. Een groot stuk houtopstand is in de afgelopen jaren plat gebulldozerd. Opmerkingen van de inwoners dat daar talloze vogels leefden, zouden in de wind geslagen zijn. Het gaat hier om een strook van zo'n vijftig meter breed, wat ruige bosjes zeg maar, waar twee soorten spechten, fazanten en zelfs koekoeken in leefden. Die zijn allemaal verdwenen. Wij zullen een initiatiefvoorstel hierover voorbereiden waarin we voorstellen hier de situatie in oude staat te herstellen. Eén van de inwoners vertelde ons dat er nog één verdwaalde specht is overgebleven, die soms op een lantaarnpaal aan het tikken is.

Ook binnen de woonschepenhaven leven veel dieren. Hun welzijn wordt bedreigd door de aanstaande renovatie en aanleg van riolering. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, die een goed plekje kunnen vinden juist in de oude schuurtjes die dreigen te verdwijnen. Waar wij ons o.a. zorgen over maken, is het feit dat er in een aantal schuren en schepen boerenzwaluwen nestelen die waarschijnlijk ook zullen verdwijnen. Boerenzwaluwen staan op nummer drie van de meest bedreigde vogelsoorten, lijst van de vogelbescherming. Ook bij de woonschepenbewoners leeft hierover veel onrust. Kan het college een overzicht verzorgen met alle aanwezige dieren en de maatregelen die het college gaat nemen om hen optimaal te beschermen? Graag ontvangen wij antwoord hier op. Wij hebben hier voor een motie die we evt. intrekken indien het antwoord vd wethouder bevredigend is.

Daarnaast willen wij graag van het college weten in hoeverre er rekening wordt gehouden met schade die de bewoners oplopen indien hun schuren worden afgebroken, indien de grond meer vervuild is dan verwacht of indien de bewoners op andere logische manieren schade ondervinden aan hun schip. In bijgevoegde brief uiten verschillende bewoners hun zorg hierover. Ook graag hier een reactie op vh college.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer