Actu­a­li­satie bouw- en grond­ex­ploi­tatie Grote Markt Oostzijde/Forum


14 januari 2014

Bezint eer ge begint, was de strekking van veel van onze bijdragen over het Forum in de tijd dat stoppen nog een optie was. Het thema bezinning neemt in de plannen voor de invulling van het Forum vele vierkante meters in beslag, lazen wij in het Dagblad van het Noorden van 3 januari. Een beetje laat, menen wij, zeker nu blijkt dat als het Forum opengaat in 2017 er gelijk een tekort van zes ton op de begroting bijkomt. Wij hebben in 2012 vragen gesteld over het stoppen met het Forum, wat dat zou kosten en wij vragen ons af hoe deze zes ton in dat sommetje kan worden verrekend. Graag een reactie van de wethouder.

Wij hebben in vorige commissies en raadsvergaderingen uitdrukkelijk gevraagd naar de mogelijkheden van veel groen in het Forum, op het Forum, aan de zijkanten van het Forum. Daar zie ik niets van terug in dit stuk, ook niet in het stukje over de inrichting van de Nieuwe Markt, terwijl toch steeds duidelijker wordt uit wetenschappelijk onderzoek hoe belangrijk dat is voor niet alleen dierlijk, maar ook menselijk welzijn en voor het opvangen van hitte en neerslag als gevolg van klimaatverandering. Kan het college hier iets over zeggen? We sluiten ons verder kortheidshalve aan bij de vragen van dhr. Leemhuis over de duurzaamheidseisen die aan het Forum gesteld gaan worden.

In het voorstel lezen we dat het fundament onder de bibliotheek is verstevigd. Daar kan natuurlijk ook heel wat meer over gezegd worden, de bibliotheek is tegen zijn zin bij het Forum ingegaan omdat anders de subsidie zou worden ingetrokken.

Bij de paragraaf over de economische belangen van de komst van het Forum gaat het college nader in op de effecten van de investeringen en geven zo uitvoering aan de motie “Economische effecten Grote Markt Oostzijde / Groninger Forum” van 23 juni 2010 en noemt dan zes dingen die veel op elkaar lijken: het gaat om bezoekersstromen die hun geld in de stad moeten uitgeven. Opvallend vonden wij nummer zes: cultuur als vestigingsvoorwaarde. Wij hadden begrepen dat het Forum nu juist commerciëler zou worden en volgens ons heeft het Forum niets te bieden dat er niet al is, zoals de bieb en images en het debatcenttrum. Volgende week zal hopelijk duidelijk worden wat dan echt nieuw is op cultuureel gebied.

Er is veel leegstand, wordt er in dit voorstel genoemd en om daar wat aan te doen gaan we een heel groot gebouw bouwen. De veronderstelling is dat mensen afkomen op de beleving van het Forum, dat zou 660.000 extra bezoekers per jaar opleveren. Maar dat getal ging uit van een aantrekkelijke invulling en dat is nu juist zo moeilijk gebleken in de afgelopen jaren. Klopt dit gegeven nu nog wel? Graag een reactie van de wethouder.

Voorlopig zijn we nog binnen de begroting, maar er zijn risico's. Eén daarvan is de toenemende onzekerheid op de vastgoedmarkt. Wij hebben in juni vragen gesteld over de aankoop van het pand Grote Markt 30-33 ter waarde van 2,7 mln. Wordt dit pand nu weer verkocht? Wij lezen dat Volker Wessels problemen heeft met het vinden van een doel. Een ander risico is dat van niet gehaalde subsidievoorwaarden, we lezen dat die eisen steeds strenger worden. Hoe groot is dat risico en is dat weerstandsvermogen van 6,4 mln dan nog wel toereikend?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer