Verbe­terplan Stads­toe­zicht


15 januari 2014

In de collegebrief lezen wij dat de handhaving zich vooral zal richten op overlastmeldingen, hotspots en evenementen. Wij hebben navraag gedaan naar de bij ons opkomende vraag of dit betekent dat de focus op het hondenbeleid wat minder is. Het antwoord luidde dat er altijd gefocust is op de negen kleine ergernissen, met wat extra aandacht voor het hondenbeleid, maar dat het laatste deel blijft uitmaken van de dagelijkse routine. Dat klinkt voor ons toch alsof er wat minder focus op zal komen te liggen. Graag een reactie van de wethouder.

Als risico noemt het college dat bij het verbeterplan is uitgegaan van de situatie zoals deze nu bekend is en dat maatregelen genomen worden om niet door nieuwe omstandigheden te worden verrast: is dat bijvoorbeeld dat de nationale wetgever de vergoeding op bestuurlijke strafbeschikkingen afschaft? We komen dat later tegen op blz. 15.

Bij het punt strategie en beleid komt de vraag aan de orde in hoeverre Stadstoezicht wordt gefinancierd uit de opbrengst van bonnen en of er sprake is van een bonnenfabriek. In oct 2013 haalden wij aan dat KPMG in haar rapport over Stadstoezicht een tegenstrijdigheid had herkend in het niet willen sturen op iets dat twee derde van je begroting uitmaakt. Het college is nu duidelijk. Stadstoezicht is geen bonnenfabriek en de verwachte opbrengst van de bonnen is in 2013 al met 59% gedaald. Verderop bij verbeterpunt vier komen we zelfs tegen dat het toezicht ook geld mag kosten. Kan het college hier verder op ingaan, hoe groot is die kans?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer