Inrichting Groninger Forum


22 januari 2014

B1.
De Partij voor de Dieren ziet dat er mooie culturele zaken in het Forum tot uiting komen; wij zijn dan ook niet tegen cultuur. Maar de presentatie heeft ons er niet van kunnen overtuigen dat het dure, vormeloze gebouw daarvoor nodig is.

We vinden het opmerkelijk dat het College de behoefte heeft om ons eraan te herinneren waarom het Forum ook alweer nodig was voor de stad. Kennelijk voelt het College dat dit voor vele stadjers volstrekt onduidelijk is.

Mijn vragen aan de heer Nijdam hebben betrekking tot de toegankelijkheid van het Forum; kunnen minder valide stadjers gemakkelijk alle culturele happeningen bezoeken? We zijn gelukkig gerustgesteld door het antwoord van de wethouder over de wijkfilialen van Biblionet. We zijn blij dat de wijkfilialen niet zullen verdwijnen. Wel nog de vraag of de bibliotheek wel duidelijk vindbaar zal blijven, als de naam bibliotheek verdwijnt, zoals de heer Nijdam in de presentatie aangaf?

Wat de begroting betreft, vinden we het verstandig om voorzichtig te ramen. Wat ons zorgen baart is dat deze begroting, zelfs met een commerciëlere visie, nu al zes ton tekort lijdt. Dat is onacceptabel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer