Cultuur­ver­an­dering


9 oktober 2013

Voor ons straalt het huidige college meer cultuurverandering uit dan het vorige. Dat is een compliment. Ook is het positief dat de raad vaker aan de voorkant zit bij beleidsprocessen. De stukken doornemend heeft de Partij voor de Dieren het idee dat het de goede kant wel opgaat, maar dat er bij de diensten nog wel een beleidsmatig karakter heerst en niet echt gedienstig. Ook de opmerking van de inspreker dat diensten zich meer in dienst voelen van het college dan van de Stadjers klinkt bekend. Een bekende casus ondertussen is Tuinindestad. Dit zeer geslaagde burgerinitiatief kreeg vrij plots het nieuws dat ze over een tijdje zouden moeten verdwijnen. Frans Kerver zocht de dialoog met RO/EZ en vertelde dat daar een niet onsympathieke ambtenaar verzuchtte dat ze helemaal niet gewend waren om te praten met burgers en op basis daarvan plannen te maken. Daar valt nog wel wat te doen. We kunnen ons aansluiten bij de tips van de griffie mbt integriteit. En ook bij de acht punten mbt gedragsregels die uit de heisessie naar voren zijn gekomen. Die lijken overigens sterk op de regels die in grote letters op de deur van het klaslokaal van mijn dochter staan, maar dit terzijde. Het zelf organiseren van tegenkracht moet geen papieren tijger blijven.

Tot slot: wij herkennen ons wel in de opmerking van de griffie dat de werkdruk hoog is en dat er weinig tijd is voor reflectie. Of daar iets aan gedaan kan en moet worden, willen we voorlopig even open laten.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer