veilig­heids­regio - demo­cra­tisch tekort en nota Groningen Digitaal


9 januari 2013

B1 Veiligheidsregio en democratische controle
“Homo hominis lupus est” > lang geleden zei Hobbes, een filosoof die ten tijde van de Engelse burgeroorlog leefde, rond 1600, dat de mens voor andere mensen een wolf is, alleen maar uit op eigenbelang. Om niet in deze toestand van oorlog van allen tegen allen te blijven hangen, is daarom een strenge vorst nodig, meende hij. Om een dictatuur te voorkomen, werd later het concept van het controlerende volk uitgevonden. En de rechtspraak. Bij iedere uitvoerende macht hoort, volgens de theorie, een democratisch gekozen volksraad te zijn, maar bij deze constructie, de veiligheidsregio, is die niet aanwezig. De Partij voor de Dieren deelt dan ook de zorgen van Groen Links en de PvdA en zijn blij dat zij dit op de agenda hebben gezet. Het lijkt de Partij voor de Dieren belangrijk dat plannen en besluiten van de Veiligheidsregio aan de raad worden voorgelegd en dat specifieke incidenten ook hier weer besproken worden. Er is commentaar geweest op de gang van zaken rond het project X feest in Haren, misschien kan de burgemeester dit voorbeeld gebruiken om de vragen die Groen Links en de PvdA oproepen te verduidelijken. In hoeverre zijn de taken en bevoegheden eigenlijk duidelijk?
Overigens ziet de evaluatie van de aanpak door de veiligheidsregio zelf van het hoge water in Woltersum begin vorig jaar er goed uit. In deze evaluatie valt te lezen dat ook het vee met aandacht is geëvacueerd, de zogenaamde veecuatie. We hebben in het verleden wel eens geïnformeerd naar de zorg voor dieren bij rampenplannen, die zorg was er in theorie, maar we zijn blij dat dat hier in de praktijk ook goed is gegaan.

B2 Wensen en bedenkingen mbt de nota Groningen Digitaal
Het college schrijft zelf: De inzet van technologie is van invloed op publieke waarden zoals
privacybescherming en duurzaamheid. Daarover later. We zien, ook in deze commissie dat dat niet de enige veranderingen zijn: als ik de woorden van mijn buurvrouw even wat minder interessant vind, kan ik snel mijn email checken. Door de inzet van sociale media en digitalisering, kunnen we overal van alles lezen, maar zijn we ook minder in het hier en nu: het politieke debat verplaatste zich onlangs van de raadzaal naar Twitter. Veel van de ontwikkelingen zijn positief, maar we moeten wel de vinger aan de pols blijven houden of alles dat kan ook wenselijk is. Een kritische noot wat dat betreft naar de opmerking in deze nota dat technologische ontwikkelingen soms sneller zijn dan de regelgeving op het gebied van privacy, maar dat waar belangen conflicteren het college zorgvuldige afwegingen maakt: de Partij voor de Dieren vindt het erg belangrijk dat de privacy van burgers ten allen tijde wordt gewaarborgd. Misschien is dit iets dat door een ambtenaar continu moet worden bewaakt. Zet er maar iemand op, zouden wij zeggen! Waartoe data van burgers natuurlijk toe kunnen leiden is bekend, maar toevallig stond er ook vandaag een gruwelijk berichtje in de krant: een politieman had uit politiebestanden data over twintig vrouwen verkregen, van haarkleur tot maten en had verregaande plannen ontwikkeld om ze te ontvoeren, langzaam te doden en op te eten.

De Partij voor de Dieren is blij dat het college met de nieuwe media mogelijkheden ziet om in een andere verhouding met de burger te komen. Niet meer alleen informatie uitzenden, maar ook meer dingen halen. Dat is heel gunstig. Zo hebben alle stadswijken een eigen website die de bewoners zelf kunnen onderhouden, in een enkel geval zijn daar nog wel eens wat problemen omdat dat niet voor iedereen heel eenvoudig is. Het lijkt ons belangrijk dat de gemeente hier wel een vinger aan de pols blijft houden. Wat is de mening van het college hierover?
Dan duurzaamheid. Digitaal werken is papierloos, inktloos, bespaart op transport en dus duurzaam. Zo simpel is het helaas niet. Tablets worden erg vaak vervangen en alhoewel de gemeente ze goed recyclet, is het toch een uiting van een wegwerpcultuur, waarin steeds weer nieuwe spullen moeten worden aangeschaft. Wij willen niet weer naar papier, maar wij willen nu wel even naar voren brengen dat ook aan tablets zwarte randjes zitten, zoals het mineraal coltan, waarvan de winning zwaarbevochten is, vaak door kinderen gebeurt in Congo en het milieu aantast. De productie van tablets vindt vaak plaats in China, waar het met de arbeidsomstandigheden in bijvoorbeeld de foxconnfabrieken erg slecht gesteld is. Wij hebben op dit moment geen informatie over tablets die op heel andere wijze worden gemaakt, maar willen het college vragen dit in de gaten te houden en ooit indien mogelijk de overstap zoveel mogelijk te maken naar milieu- en mensvriendelijke apparatuur.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer