Floriade


3 juli 2012

In de eerste plaats waren wij niet enthousiast over weer een groot project, maar het Bidbook heeft ons toch op een positieve manier verrast. Ook de gedachte de Floriade niet ergens in een winderige buitenwijk te houden, maar op het suikerunieterrein en nabij het centrum en als derde “lokatie” het noorden met alle andere trekpleisters, kon rekenen op onze instemming.

Thema’s die als rode lijnen door alles heen lopen zijn het verband tussen de thema’s waar Groningen sterk in is, water, energie, gezond en voedsel en mensen laten zien wat er op hun bord ligt. Qua plantaardige eiwitten dan.

Het daadwerkelijk innoverende karakter van deze Floriade vonden wij nog niet optimaal.
Zo’n floriade is een prachtige gelegenheid om als duurzame en fair trade gemeente je visie op toekomstige verduurzaming van samenleving en voedselvoorziening te laten zien. Er zitten wat interessante dingen in, biobased economy, stadsnatuur, waarbij nadruk ligt op bloemen die de biodiversiteit stimuleren in plaats van alleen maar mooi zijn en het belang van bomen als fijnstof consumenten. Wij zouden graag zien dat de gemeente een stap verder gaat en echte innovaties laat zien die een grotere bijdrage kunnen leveren aan het harmoniseren van de relatie tussen mens en natuur. Grote slagen wat dat betreft kunnen we maken met minder dode dieren eten in het belang van oerwouden, milieu, de wereldvoedsel - en de zoetwatervoorrad problematiek. In dat kader graag aandacht voor lupine, een vleesvervanger die veel gebruikt wordt door de vegetarische slager en onder ander in Groningen verbouwd wordt door het Louis B instituut.

Het verbiologiseren van de intensieve landbouw is belangrijk uit het oogpunt van milieu en dierenwelzijn en technologie kan hier een belangrijke rol spelen in de toekomst. Met behulp van nieuwe technieken is het mogelijk om minder pesticides te gebruiken bijvoorbeeld. De traditionele tegenstelling die vaak wordt aangebracht tussen natuur en technologie, geldt niet: meer technologie in de landbouw kan juist tot meer natuurbehoud leiden.

Een derde punt is de aanwezigheid van Sensor Universe en het feit dat sensortechnologie in de toekomst een belangrijke rol kan spelen met betrekking tot dijkmonitoring. Op dit moment wordt jaarlijks 32 miljoen uitgegeven aan muskusrattenbestrijding, die duur, wreed en zinloos is. Je kunt wel bestrijden, maar schade blijft er toch. Het valse gevoel van veiligheid dat bestrijden oplevert, kun je beter vervangen door een terecht gevoel van zekerheid door dijken te laten monitoren.

Tot slot nog twee andere zaken: Groningen is een echte popstad: daarom zouden wij ook graag het idee van wethouder de Vries voor een “fleurosonic” willen uitwerken. Daarnaast heeft Groningen een kunstacademie, die ook haar bijdrage zou kunnen leveren en aandacht kan vragen voor niet alleen de functionaliteit, maar ook de schoonheid van planten en bloemen. Een voorbeeld van wat ik bedoel is de kunstenares Juliette van Warmerhoven, die in haar installaties planten laat groeien en zo de esthetiek van plantengroei benadrukt. Zeker gezien de lange duur, zes maanden, van dit evenement kan hier iets mee gedaan worden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer