Venster­scholen, Asiel- en vluch­te­lin­gen­beleid, Forum,


12 juni 2012

B1. Vensterscholen
Wij zijn het, ten eerste, helemaal eens met de gedachte van een Vensterschool. Er zitten echter nog wel wat haken en ogen aan, waar aan gewerkt moet worden. Wat ons betreft omschrijft D66 het goed als hierbij kind en ouders centraal staan.
Uit de evaluatie bleek dat er behoefte is om de regie bij scholen te leggen. Hoewel wij ons kunnen vinden in de gedachtegang van D66, lijkt ons het toch verstandig om het eens op die manier te proberen. De school is immers de plek waar de kinderen binnen het Vensterschool concept de meeste tijd zullen doorbrengen. Nauw contact met de scholen vanuit de gemeente is hierbij wel essentieel. We steunen het idee van D66 wat betreft de insteek van het convenant.
Het idee om op wijkniveau afspraken te maken, in plaats van uit te gaan van het principe one size fits all, spreekt ons wel aan. Het is immers duidelijk dat de Groninger wijken erg van elkaar kunnen verschillen qua samenstelling en aandachtspunten. Dit kost meer voorbereiding, maar zorgt wel voor een degelijk fundament waarop we het concept Vensterschool kunnen uitbouwen. Ik ben dan ook benieuwd naar de mening van de Wethouder hierover.
Met deze nieuwe weg is het toch even aftasten hoe het zal gaan en daarom is goede communicatie en betrokkenheid essentieel. We willen dan ook graag op de hoogte gehouden worden van het verloop van dit nieuwe concept.

B2. Asiel- en vluchtelingenbeleid
Groenlinks kaart een aantal belangrijke punten aan, maar voor onze landelijke standpunten verwijs ik graag naar ons landelijke partijprogramma. Maar die heeft u vast al gelezen. Omwille van de tijd richt ik me nu vooral op gemeentelijke zaken. GroenLinks heeft interessante vragen gesteld en we zijn dan ook benieuwd naar de reactie van de Wethouder op deze vragen.
Vluchtelingen met een 1F status hebben een vermeend verleden als oorlogsmisdadiger en dat ‘vermeende’ is hier het knelpunt. Zoals al vaker over dit onderwerp is gezegd, is het hier belangrijk dat er wordt gekeken naar het individu. Wij zouden het dan ook waarderen als wij op dezelfde wijze als een burgermeester Boot voor onze inwoners in de bres zullen springen, wanneer er zich een dergelijke situatie voordoet als in de gemeente Giessenlanden. Maar, nogmaals, het is per individu verschillend, dus we kunnen niet zeggen dat we voorstander, of tegenstander, zijn om iedere Groninger met een 1F status op een dergelijke manier in bescherming te nemen. Maar een standpunt innemen wanneer wij menen en kunnen aantonen dat een inwoner van Groningen onrecht wordt aangedaan, daar kunnen wij ons in vinden.
De situatie rondom de naturalisatie van Pardonners, vinden ook wij schrijnend.
Wat betreft mensenhandel, hebben wij het bestrijden hiervan hoog op onze prioriteitenlijst staan. Werkt het B9-systeem en zijn de ideeën van minister Leers de juiste? Het NOS vermeldde gisteren dat de bedenktijd op de nominatielijst staat om afgeschaft te worden. Hier zijn wij tegen, net zoals de langdurige en voor de slachtoffers onduidelijke processen wanneer het balletje gaat rollen. Als gemeente kunnen we deze doelgroep ondersteunen door goede opvang en hulpverlening te bieden, waarbij nauwe samenwerking en eventueel het afgeven van een signaal naar de overheid, de sleutel zijn. Daarom zijn wij ook benieuwd naar de beantwoording van de vragen die GroenLinks hierover aan de Wethouder stelt.
De afspraken rondom de Vreemdelingenpolitie die tussen Wallage en IND gemaakt zijn, moeten wat ons betreft ook gehandhaafd worden. Vooral als er kinderen in het spel zijn. En wat betreft noodopvang, kunnen wij ons aansluiten bij de partijen die in het schrijven van Groenlinks genoemd worden.

B4. Forum
Geen toevoegingen op laatste woordvoering.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer