Gemeen­teraad 17 november


17 november 2010

Vuurwerk
De PvdD is van mening dat vuurwerk niet langer kan: het levert een onverantwoorde milieubelasting, het is gevaarlijk voor mens en dier, het vergroot het brandgevaar en bezorgt vele dieren intense angst. Bovendien ervaren vele mensen het afsteken van vuurwerk als
bedreigend. De gemeente dient dan ook het afsteken van vuurwerk te verbieden, ook
tijdens de jaarwisseling, dat is wat wij het liefste zouden zien. Een eeuwenoud ritueel om boze geesten te verjagen is verworden tot een langdurige periode die bij mens en dier tot veel angst en lichamelijk letsel leidt. Ieder jaar worden mensen blind en lopen een gehoorbeschadiging op en talloze honden en katten raken in paniek en lopen van huis.

Daarom dienen wij het volgende amendement in: http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/928

Circussen met wilde dieren
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het dierenwelzijn van dieren in de entertainmentsector (‘circusdieren’). Terecht, want dieren in het circus lijden namelijk erg:
een leven van opsluiting in kleine hokken of stallen
stress: het leven dat ze leiden staat ver af van dat van het natuurlijke leven en ze kunnen niet toegeven aan hun natuurlijke neigingen
ze wisselen continu van omgeving, doordat ze veel moeten reizen. Daarbij zijn blootstelling aan grote kou of juist intense hitte geen uitzonderingen. Beide leiden tot het overlijden van dieren tijdens transporten.
vele dwangmethoden worden gebruikt om dieren te trainen, waarbij ook bruut geweld kan plaatsvinden

Wetenschappelijk onderzoek welzijn slecht
Het welzijn van dieren in circussen wordt ernstig aangetast, zo blijkt uit het in de zomer van 20009 gepubliceerde onderzoek “welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland” van de Animal Sciences Group van Universiteit Wageningen iov het voormalig ministerie van LNV. Tijgers en leeuwen zitten bijna altijd in een hokje waarin ze amper kunnen lopen, gemiddeld vijf vierkante meter. De verzorgers blijken over te weinig kennis te beschikken om de dieren goed te kunnen verzorgen (ziektes werden niet herkend en daarom niet behandeld) en ook het voedsel week vaak sterk af van wat dieren in de natuur zouden eten, met maagklachten als gevolg.
Tijdens dit onderzoek werd de onderzoekers bij alle circussen toegang tot de trainingen van de dieren geweigerd. Uit de waargenomen angst van de dieren tijdens de voorstelling kon men echter afleiden dat dit gebeurt op basis van dominantie, en er werden dan ook dwangmiddelen waargenomen zoals olifantenhaken (die permanent gebruikt werden, ook buiten de voorstelling) en zwepen.

Olifant
In het hierboven genoemde rapport bleek dat van alle dieren het welzijn van de olifanten het meest schrijnend was. De dieren staan gemiddeld 17 uur per dag kruislings geketend aan een ketting. Het zijn echte groepsdieren, die soms solitair en soms met z’n tweeën gehouden worden. Net als leeuwen en tijgers zijn olifanten wilde dieren die niet te temmen zijn zonder gebruik te maken van angst en geweld. Bij olifanten wordt gebruik gemaakt van een gruwelijk ritueel met babyolifantjes waarna het dier gebroken is. In de rest van zijn leven krijgt hij dan nog te maken met electroshocks en zelfs met elektrische staven in de anus. Qua voedsel is het altijd afzien voor de olifant: in het wild eet hij een struikje per dag, iets waar een circus nooit in kan voorzien.

Veiligheid
Olifanten zijn er soms helemaal klaar mee. Dan vallen ze opeens hun verzorger aan en breken uit. Sinds 1990 is dit een aantal keren gebeurd met dodelijk gevolg.

Motie vreemd aan de orde van de dag:
Een aantal aspecten hebben we al aan de poot gehad: dierenwelzijn, liever gezegd, ellende en de grote risico’s voor omstanders omdat olifanten hun dag wel es niet hebben, maar er ook wel eens helemaal de brui aan geven. Maar wat we van heel veel mensen hebben gehoord, is het feit dat voor hen een olifant ook helemaal niet bij het Sinterklaasfeest hoort. Waarom moet deze leuke Nederlandse traditie opgeleukt worden met een sneue olifant? Het is natuurlijk toch vooral om redenen van dierenwelzijn en veiligheid dat wij de volgende motie indienen:

http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/929

Interessant voor jou

Gemeenteraad 17 november

Lees verder

Dierenbelangen zijn mensenbelangen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer