Natuur en Duur­zaam­heids Educatie


3 november 2010

Natuur en Duurzaamheids Educatie

We kijken hier naar een mooie rapportage en het blijkt dat een groot deel van de basisscholen actief deelneemt aan natuureducatie. Wij willen het belang van natuureducatie met nadruk onderstrepen en zijn blij dat de dekking zo groot is..

Een aantal opmerkingen.

Wij wilden graag wat meer weten van de inhoud van diverse lespakketten en hebben een afspraak gemaakt voor een bezoek, dat helaas pas volgende week kan plaatsvinden. Hierdoor kan het zijn dat de verschillende opmerkingen en vragen wellicht beter beantwoord kunnen worden na dit bezoek. Toch een paar dingetjes:

Allereerst bij speerpunt 3: Ontwikkelen en implementeren van educatief programma op kinderboerderijen.

Twee weken geleden hebben we een bezoek gebracht aan de stadskinderboerderij

(Ook al vinden wij dat het dierenwelzijn in grote lijnen prima is (m.u.v. de konijnen die eenzaam in hun hok zitten puur en alleen omdat ze daarmee een soort vertegenwoordigen) zetten wij toch wel vraagtekens bij de geitjes die elk jaar geboren moeten worden omdat het zo leuk zou zijn voor de kinderen. Het voorstel van ons om de dieren te steriliseren is verworpen met het argument dat zulke dieren niet meer worden geaccepteerd in de groep. Een argument wat ons inziens niet terecht is.

Deelt de wethouder de mening dat voorlichting op een kinderboerderij op zich prima is, maar dat er niet, ten koste hiervan, steeds maar weer nieuwe aanwas van jonge dieren moet komen en dat het beter is het grootste deel van de geiten te steriliseren.... Is de wethouder bereid hier in actie te ondernemen?

Verder nog een ander speerpunt:

Speerpunt 8: duurzaamheids educatie.

In hoeverre wij dit hebben kunnen volgen, krijgen wij de indruk dat de duurzaamheids educatie niet veel verder gaat dan Fairtrade, hergebruik, afvalverwerking, afval neutraal, en schonere energie.

Zoals bij steeds meer mensen begint door te dringen is de vlees industrie een van de grootste vervuilers EN DE GROOTSTE BEDREIGING VOOR DE MONDIALE BIODIVERSITEIT. Duurzaamheids educatie is wat ons betreft verre van compleet als het aspect van deze industrie niet wordt belicht. Juist bij kinderen is het belangrijk te vertellen dat een groot deel van duurzaamheid op hun bord ligt en dat plantaardig eten gemiddeld genomen 10 keer zo duurzaam is (zeker als het lokaal is verbouwd) als niet plantaardig voedsel. Het is goed om educatie te geven over Fairtrade, dat mensen niet worden uitgebuit voor hun koffie of chocolade, maar wij denken dat je hier binnen ook duidelijk moet maken dat dieren ook worden uitgebuit voor een stukje vlees of zuivel. Dat er voor elke melkkoe wel jaarlijks een kalfje geboren wordt wat redelijk snel daarna naar de slacht gaat en zijn moeder nooit te zien krijgt. En dat het stukje kip op hun bord of tussen het broodje meestal niet komt van vrolijk scharrelende kippetjes op een mooi boeren terrein of van een kinderboerderij. Dat voor het eitje dat ze zondags eten jaarlijks miljoenen onbruikbare haantjes op hun geboortedag door de versnipperaar gaan.

Het is van belang al vroeg te beginnen met eerlijke en duidelijke voorlichting en dat mag best confronterend, maar moet wel compleet zijn. Er wordt toch ook uitgelegd bij Fairtrade producten hoe dat bijdraagt aan het welzijn van de boeren?

Deelt de wethouder deze mening en ziet zij het belang van aanvullende voorlichting hier omtrent in?

Verder zijn wij onaangenaam verrast door het feit dat de vierde kindertuin niet door lijkt te gaan en wij willen ons er hard voor maken dat die er toch komt. Zeker in een steeds groter wordende stad als Groningen zijn dit soort voorzieningen hard nodig: we hebben nu bijna 190000 inwoners en dan zijn vier kinderwerktuinen toch geen overbodige luxe. Was hier niet een motie over aangenomen?

Als laatste zijn wij benieuwd, maar daar zullen wij hopelijk volgende week antwoord op krijgen, wat de zogenaamde " bakken met levend materiaal" die ingezet worden bij educatieve spelen, precies inhouden.

Interessant voor jou

Regiotram

Lees verder

Gemeenteraad 17 november

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer