Regiotram


20 oktober 2010

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland fors moet investeren in openbaar vervoer. Auto’s zijn water- en grondstofverslindend in de productie en energieverslindend en milieubelastend in het gebruik. Faciliteer de burger daarom met goed openbaar vervoer. Kijk ons college! Die komen in een tijd van bezuinigingen met een zeer ambitieus plan: de regiotram. Een tram die is bedoeld om mensen vanuit de provincie linea recta in hartje stad te krijgen. Het plan is in aanleg zo mooi dat wij het eigenlijk wel moeten ondersteunen.

Maar we hebben wel een aantal kanttekeningen. Allereerst delen wij de zorg met Groen Links aangaande de faunapassages bij de Zonnelaan en de ecologische structuur bij de Oosterhamrikkade. ook delen wij de zorg die een aantal fracties al geuit hebben aangaande de kosten en de de bereikbaarheid van het UMCG en de voorkeur voor de Vinkenstraat. Er moeten 570 bomen aan de kant. We roepen het college op haar uiterste best te doen om deze te verplanten. Verder zijn wij van mening dat er bij het herplanten niet alleen gekeken moet worden naar de grootte van de boom, die behoorlijk moet zijn, maar ook naar het type boom. De ecologische waarde van een eik en een linde zijn bijvoorbeeld beide groot, wat inhoudt dat er veel dieren en insecten op, om of in leven. Wij willen graag dat dit soort bomen wordt geplant. Bovendien moet het binnenstedelijk gebied er in ieder geval niet op achteruit gaan wat betreft aantal bomen en liever nog, op vooruit. Met het vaststellen van de Groenstructuurvisie zijn die afspraken toch ook gemaakt.

Wij hebben bij lijn 1 verder problemen met de geplande plek van de remise. Er moeten daar veel bomen verdwijnen en wij zouden willen vragen hier nog eens kritisch naar te kijken, samen met de universiteit, die het hier ook graag zo groen mogelijk wil inrichten. Er gaat veel op de schop en gebruik dit moment om alles zo mooi en groen mogelijk in te richten.

Ook willen we de tram niet over de Grote Markt. Wij zijn voor de koppelingsvariant die in onze optiek een opsplitsingsvariant moet worden, waarbij de tram zich splitst en het tracé van lijn 1 pas bij het UMCG begint. Waarom zoveel kosten maken om de grote markt te verbeteren en intiemer te maken om er vervolgens een tram overheen te laten denderen? Met het geld dat uitgespaard wordt door het niet bouwen van de tramlijn door de binnenstad kan ook makkelijk het tracé Vinkenlaan bekostigt worden.

Er komen nog veel beslismomenten voordat we in de tram kunnen stappen. Toch is het belangrijk om vanaf het begin een vaste koers uit te stippelen naar de meest duurzame en groene oplossing. In hoeverre wordt er bij de aanbestedingsprocedure rekening gehouden met de meest duurzame tram? Met de producent die tramhuisjes op zonne-energie kan aanleggen? Die het onderhoud op een milieuvriendelijke wijze uitvoert? En gaat dit alles lukken met het streven om in 20020 energie neutraal te worden in Groningen?

Wij stemmen grotendeels in met dit voorstel. Niet omdat we denken dat aan alles is gedacht of dat het niet beter zou kunnen. Maar omdat we van mening zijn dat zich niet altijd een kans zal voordoen om zo’n grootst plan op het gebied van openbaar vervoer uit te voeren. En dat moment, dat moeten we grijpen.

Interessant voor jou

Commissie BV - start aanbesteding regiotram

Lees verder

Natuur en Duurzaamheids Educatie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer