Commissie BV - start aanbe­steding regiotram


13 oktober 2010

Voorzitter,

Voor ons ter bespreking ligt het meest gecompliceerde, grootschalige en duurste dossier waar de raad zich deze periode over moet uitspreken: de regiotram. Een tram die tot 2020 in de stad rijdt en daarna de regio in moet. De Partij voor de Dieren vindt verbetering van het openbaar vervoer heel belangrijk. Niet alleen stoten auto’s veel broeikasgassen uit, ook de productie van auto’s legt heel veel beslag op het milieu. Wij zijn in principe dan ook voorstander van dit gewaagde en visionaire plan. Wij zijn van mening dat er wel een aantal losse draadjes aan het dossier hangen en voordat wij definitief instemmen, willen we daar graag duidelijkheid over hebben.

Ten eerste zijn daar de bezwaren van de Fietsersbond. Groningen is een fietsstad en moet dat ook blijven. Wij zouden graag zien dat er naar hun bezwaren wordt gekeken. Het gaat dan om een fietsverbinding over het Van Starkenborghkanaal richting Kardinge, de veiligheid van de fietsers op het Zuiderdiep en een extra fietsstrook vanaf de Maagdenbrug naar de Grote Markt. Wij zijn van mening dat niet overal moet worden gekozen voor de goedkoopste oplossing. Als je zoiets doet, moet je het goed doen.

Verder hebben we de reactie van de Bewonersorganisatie Beijum bekeken. Het valt het college te prijzen dat zij de kennis van burgers zo op waarde weet te schatten en daar bij de planvorming gebruik van maakt. Bij een plan dat zo veelomvattend is als de regiotram, zul je niet iedereen tevreden kunnen stemmen. Het blijft hier en daar wrikken en schuren. Toch vonden wij de vraag die deze bewonersorganisatie opwerpt interessant en willen we daar graag een antwoord op hebben: gezien het feit dat de meerwaarde van de regiotram er vooral uit bestaat vervoer van mensen van buiten de stad te faciliteren, waarom niet gewacht met de eerste twee lijnen tot in 2020, als de tram ook daadwerkelijk naar buiten kan?


Wij vinden de tram een mooi plan, maar we hebben onze twijfels. Bijvoorbeeld over het tracé van lijn 2. Via de aanpak van de Oostwand moet de Grote Markt kleinschaliger worden, intiemer. Hoe verhoudt dit zich met een denderende regiotram? Wij willen de tram niet over de Grote Markt, maar zien liever de koppelings variant met slecht één lijn via het UMCG die dan opsplitst naar Kardinge en Zernike.

Als wij instemmen met dit plan, gaan we ervan uit dat de stad blijft groeien. Dan gaan we ervan uit dat er steeds meer mensen vanuit de regio de stad in moeten. We gaan ervan uit dat het klopt dat de regiotram een betere oplossing is dan de Translohr en dan dubbelgelede bussen. Waar we nog meer onzekerheid over hebben, is of de tram ook beter is dan het spooralternatief van de Partij voor het Noorden. Waarom heeft het college dit niet serieus willen behandelen? Graag een reactie.

Een laatste bezwaar. Als wij instemmen met deze voordracht, stemmen we eigenlijk ook in met het doorrijden de regio in. Maar waar gaan die tracés precies langs? Dat is nog niet bekend. Wat voor prachtig stukje natuur in Paterswolde moet over 25 jaar worden opgeofferd voor de tram? Er wordt aan ons gevraagd in te stemmen met iets waarvan de inns en outs nog niet duidelijk zijn. Daarom zouden wij het college willen vragen pas te beginnen met de aanleg van lijn 1 en 2 als de buitentracés van de tram ook bekend zijn en daar ook mee begonnen kan worden. Pas dan krijgt de tram zijn meerwaarde. En pas als dan het hele plaatje bekend is, kan de raad een weloverwogen oordeel geven.

Dank u!

Interessant voor jou

GR: Intense Laagbouw

Lees verder

Regiotram

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer