GR: Intense Laagbouw


29 september 2010

Gemeenteraad 29 september 2010

Intensieve Laagbouw


Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft enkele reserves jegens dit plan, maar prijst het college om de inventiviteit in bouwstijlen die met de gekozen aanpak bereikt is.

Bezorgd zijn wij vanwege de tegenvallende verkoopcijfers van alle appartementen in de stad. De Stoker, de Tasmantoren, ze staan nog grotendeels leeg. Hoe verstandig is het om dan op volle snelheid door te gaan met nieuwe plannen? Zeker, het gaat hier om laagbouw, gemikt wordt op een ander segment van de bevolking, maar toch. Het college moet deze projecten met een nuchtere Groningse blik blijven bekijken, want niemand is er bij gebaat om te bouwen voor leegstand.

Zoals wij al eerder hebben opgemerkt, is het niet wenselijk de stad te beschouwen als een plek die maar kan worden volgebouwd ten koste van de open ruimte. Ook dieren die van oudsher niet in de stad voorkwamen, weten zich hier tegenwoordig prima te redden, denk maar aan reigers en aalscholvers. Niet alleen dieren hebben groen nodig, mensen ook. Eén van onze favoriete ontwerpen is dan ook dat van de Melisseweg, waar clusters van huizen in het groen worden neergezet.

Wij zijn bang dat er te weinig groen overblijft in de stad, zowel voor dieren als voor mensen. Daarom zouden wij aan het college willen vragen ervoor te zorgen dat het groen dat verdwijnt als gevolg van de hierbesproken bouwprojecten, volledig te compenseren door middel van vegetatiedaken, gevelgroen of natuurlijke erfafscheidingen in dezelfde plannen.

Een ander punt van zorg is de bodemkwaliteit. Er bestaat bij alle locaties een reële kans op bodemverontreiniging. Dat er geen huizen worden gebouwd op vervuilde grond is geborgd in wetten en procedures. Uitvoering daarvan blijft mensenwerk.

Voorzitter, hier wilden wij het bij laten.


Interessant voor jou

B en V: Jaarverslag Groningen duurzaamste stad 2009

Lees verder

Commissie BV - start aanbesteding regiotram

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer