GR: Maiden­speech Gerjan Kelder


28 april 2010

Gemeenteraad 28 april 2010

Maidenspeech Gerjan Kelder

Dank u wel, voorzitter. Na mijn verhaal hebben we nog
viereneenhalf uur de tijd voordat we naar het feestje van de heer Jager mogen. Nu zult u niet verbaasd
zijn dat wij normaal gesproken niet naar feestjes van jagers gaan, maar dit vind ik toch wel een
uitzondering.
Dit is op zich een historisch moment, want voor zover ik weet is het nog nooit voorgekomen dat er een
partij voor de dieren in de gemeenteraad kwam. In ieder geval is het in vijf andere gemeenten voor
elkaar gekomen dat er een partij is die exclusief op komt voor de rechten van dieren, wat natuurlijk
heel bijzonder is. Ik heb het even nagezocht, maar ik kon geen andere stad in de wereld vinden waar
dit eerder voorgekomen is.
De waarden die er echt toe doen zijn schone lucht, schone grond, schoon water, duurzaam
geproduceerd voedsel en respect voor omgang van de mens met omringende levensvormen. De
gemeente hoort de moed te hebben om die waarden te verdedigen en de burgers in te lichten en te
mobiliseren. Ze heeft instrumenten in handen om een noodzakelijke omslag in denken te bespoedigen.
Niet door betutteling, maar met een duidelijke visie op de korte en – belangrijker nog – de lange
termijn. En met duidelijke keuzes op de principes mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en
persoonlijke verantwoordelijkheid. Deze principes dienen als uitgangspunt voor de Partij voor de
Dieren.
Wat kunt u van ons verwachten in de gemeenteraad? Wij denken mee over alles, we hebben overal een
mening over, maar we zullen zelf vooral voorstellen doen ten aanzien van dierenwelzijn,
duurzaamheid, natuur en milieu. Wat ons betreft gaat Groningen het voortouw nemen in
diervriendelijkheid en duurzaamheid en hebben gemeentelijke instanties, om maar een voorbeeld te
noemen, alleen nog maar biologische producten in hun kantines, voor zover dit nog niet gerealiseerd
is. De gemeente moet het goede voorbeeld geven.
Bij alle besluiten die worden genomen in de gemeentelijke politiek wordt er, als het aan ons ligt,
kritisch gekeken naar duurzaamheid en dierenwelzijn. Op overtredingen ten aanzien van dierenwelzijn
en milieuverontreiniging wordt strenger toegezien. De overtreder draait zelf voor de kosten op en niet
de belastingbetaler, als het aan ons ligt.
Verder willen wij de mensen bewust maken van het feit dat vlees uit de bio-industrie een enorme
aanslag is op de wereldvoorraad zoet water, de regenwouden en het milieu. We zien daar een
duidelijke taak in.
Ik noem een aantal speerpunten dat wij in onze campagne gebruikt hebben en waar wij de komende
tijd aandacht aan zullen schenken. Wij willen graag dat het politieapparaat wordt uitgebreid met een
eenheid milieu en dierenpolitie, dat er adequaat wordt opgetreden ten aanzien van dierenmishandeling
en milieuvervuiling. We willen graag dat er duurzame agrarische bedrijvigheid plaatsvindt en geen
vleesindustrie, voor zover dat binnen de stadsgrenzen mogelijk is. We willen ook geen nieuwe
proefdierencentra in Groningen. We vinden ook dat goede opvang van dieren een
verantwoordelijkheid van de gemeente is. En betaalbare dierengezondheidszorg voor minima moet
ook binnen de mogelijkheden liggen. We hebben ook graag oog voor verborgen dierenleed bij
bijvoorbeeld kinderboerderijen en maneges. Uiteindelijk willen we graag een sociaal en duurzaam
leven voor iedereen, met individuele vrijheden en verantwoordelijkheden. Een nieuwe wethouder
Dierenwelzijn, natuur en milieu is voor ons een vanzelfsprekendheid.
De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat we aan de beginfase staan van een verandering, een
noodzakelijk besef waarin dierenwelzijn vanzelfsprekend is en waar voor dierenleed geen plek meer
is. En niet te vergeten: een partij die goed is voor dieren is ook goed voor mensen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Nieuw college (gemeenteraad 28-04-2010)

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer