Nieuw college (gemeen­teraad 28-04-2010)


28 april 2010

Gemeenteraadsvergadering 28 april 2010
Installatie college

Allereerst willen wij het nieuwe college van harte geluk wensen. De felicitaties gelden niet alleen het college als geheel, maar ook elke wethouder afzonderlijk. Twee van hen staan aan het begin van een wethouderscarrière. De Partij voor de Dieren wenst hen veel succes en wij hopen op een goede en diervriendelijke samenwerking.

Wij zijn blij met een groot aantal punten uit het programma. Wij herkennen ons in de nadruk op duurzaamheid, het autoluw en groener maken van de binnenstad en de wens de sociaal zwakkeren te ondersteunen.

De Partij voor de Dieren is echter teleurgesteld in het feit dat het welzijn van dieren een ondergesneeuwd thema is gebleven in dit programma, terwijl de Groningse bevolking duidelijk heeft laten merken dit een belangrijk thema te vinden. Bovendien is een vijfde van de ideeën die via het initiatief “nieuw idee” zijn binnengekomen, gerelateerd aan dierenwelzijn.

Deze reacties zijn naast de ruime zetel voor de Partij voor de Dieren voor ons weer bewijs dat dierenwelzijn in deze stad een belangrijk punt is voor de bewoners van Groningen. In het begin van de voorstellen van het vormen van een college hebben we het belangrijke verzoek gedaan om dierenwelzijn een prominente plek te geven, door een wethouder dierenwelzijn, natuur en milieu te benoemen. In het collegeprogramma wordt aangegeven dat dierenwelzijn ondergebracht gaat worden bij één van de collegeleden. Bij ons is niet duidelijk welke wethouder Dierenwelzijn en Natuur in zijn of haar portefeuille gaat onderbrengen en op welke manier hier vorm aan gegeven wordt.

Het grootste aantal inwoners in de stad Groningen wordt gevormd door de dieren. Het is wel een beetje vreemd dat hun belangen niet op een duidelijke wijze zouden zijn vertegenwoordigd in het komende college. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, frisse lucht, schoon water en schone lucht zijn het belangrijkste dat we hebben en dieren het mooiste. In deze wereld, die steeds meer gevuld raakt met wegen, huizen en industrieterreinen, raken dieren steeds meer in de verdrukking. Daarom is het belangrijk dat er iemand is die zich inzet voor hen en die daarnaast een vast aanspreekpunt is voor burgers, die zich ook bekommeren om dieren.

De Partij voor de Dieren zegt het vaker: dierenbelangen zijn ook mensenbelangen. Een schone leefomgeving voor dieren is ook in het belang van mensen. Met het aantasten van natuur en milieu komen niet alleen de dieren verder in de verdrukking, maar benadelen wij ook onszelf. Wat is de Hoornse Plas, als we daar niet lekker en veilig in kunnen zwemmen? Wat is het Noorderplantsoen zonder vogels, zonder vlinders, zonder bijen? Natuur, milieu en dieren zijn het mooiste en het belangrijkste dat wij hebben. Die verdienen een eigen wethouder.


De Partij voor de Dieren is blij dat er verdere stappen worden gezet voor het openbaar vervoer. Grootschalig durven investeren in openbaar vervoer getuigt van politiek lef en een langetermijnvisie, die wij vaak in de huidige politieke arena missen. Wij hopen dan ook van ganser harte dat er een duurzame oplossing wordt gevonden voor de steeds grotere aantallen mensen die in de toekomst vanuit de regio richting de stad en terug moeten reizen.

Een aantal zaken waar we blij mee zijn wil ik onderstrepen.
We vinden het heel belangrijk dat er goede studentenhuisvesting en huisvesting voor andere stadjers komt in de stad. Daarnaast wordt, in het kader van duurzaamheid, het beter benutten van leegstand boven winkels en bedrijven fors aangepakt. Voor ons gaan deze zaken prima met elkaar samen. De noodzakelijke nieuwbouw die over blijft, na gekeken te hebben hoe je met leegstaande gebouwen om moet gaan om de Stadjers huisvesting te bieden, zal op een energie neutrale manier plaatsvinden. Het zal geen verrassing zijn dat wij als Partij voor de Dieren hier achter staan.


Verder met duurzaamheid, aangevuld met dierenwelzijn. Ook in het belang van de mensen!
Bedankt voor uw aandacht.

Interessant voor jou

GR: Maidenspeech Gerjan Kelder

Lees verder

Bestemmingsplan Bodenterrein - UMCG

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer