Afbouw gesub­si­dieere banen/200 banenplan


13 februari 2013

Wij hebben in de stukken gelezen hoe het gaat met de gesubsidieerde banen en het 200 banenplan en dit is naar verwachting niet positief. We zouden op basis van de leegloop van functies willen uitroepen dat we deze banen moeten behouden. Wij begrijpen ook dat dit een kostenplaatje met zich meebrengt waar op dit moment en de toekomst geen ruimte voor is. Werkgevers geven aan dat deze functies vanaf 2014 /1015 wegens budget niet regulier kunnen maken. Is het dan echt zo dat we de mensen liever met een uitkering thuis op de bank zien zitten?

We vinden het net als het college belangrijk dat werkgevers en werknemers tijdig duidelijkheid krijgen. We hopen dat er na 2015 mogelijkheden gevonden worden om een vervolg te geven voor al deze mensen in onzekerheid. Aansluiten bij GL en SP over aanvullen van 200 banen naar daadwerkelijk 200.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer