Boeken­on­derzoek werk­maat­schap­pijen


5 februari 2014

We zien dat het college de conclusies van het KPMG serieus oppakt en omzet in plannen voor verbetering. We kunnen ons in grote lijnen vinden met de keuzes die hierin gemaakt worden. Er zal een stukje inzicht en overzicht komen, wat de bedrijfsvoering van de werkmaatschappijen absoluut ten goede zal komen. We zijn benieuwd naar het verloop en de resultaten in 2015. Wellicht kunnen we dan ook meer zeggen over verzelfstandiging. Wij vinden met het college dat in tijden van beperkte financiële middelen een kostbare verzelfstandiging beter even kan wachten, te meer omdat wij wel willen dat het proces op zorgvuldige wijze verloopt.

Het zit onze grote culturele trekpleisters niet mee. Eerst het Groninger Museum, toen Martini Plaza en nu OPSB. De Stadsschouwburg kampt met best heftige ouderdomskwalen en OPSB in z’n algemeenheid kampt met gigantische tekorten. Het heeft naar onze mening wel lang geduurd voordat deze conclusies getrokken konden worden, waardoor de situatie heeft kunnen verergeren. Ook met oog op wat het college zelf ook stelt, dat hoe langer er gewacht wordt, hoe erger de kwalen worden. De oplossingen lijken ons goed, zoals efficiency en samenwerking, hoewel het wel een grote onzekerheidsfactor kent. We vinden het goed dat er gekeken wordt naar structurele manieren van geld besparing, zoals via energiebesparing middels de Gresco. We lezen dat we op de hoogte gehouden worden en zullen de ontwikkelingen dan ook volgen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer