Commissies rekening 2012


22 mei 2013

Economie en werkgelegenheid

Ook in 2012 zijn de cijfers voor uitgifte bedrijventereinen naar beneden bijgesteld en zelfs gehalveerd, kan deze verder naar beneden bijgesteld worden?

Helaas zijn er geen cijfers bekend over het aantal startende ondernemers en failisementen. Er was een groei beoogd, gezien de veelvuldige berichten in de krant over failisementen vragen wij ons af of de beoogde groei behaald is. Startende ondernemers zijn goed gestimuleerd en het aantal bedrijfsvestigingen zijn weer gegroeid.

Dan duurzaam ondernemen. Een aantal mooie projecten. We zijn blij met de stimulatie van groen ondernemen in Groningen en we zien dan ook dat deze projecten succes hebben. Waarom zijn de klachten op het gebied van milieuhinder niet vermindert? Zijn de doelstellingen aangescherpt ten opzichte van voorgaande jaren?

Op het gebied van energie zijn vele doelstellingen behaald. Het aantal arbeidsplaatsen in de energie is gegroeid. Wat ons betreft mogen de aanhalingstekens weg rondom groen en de focus liggen op steigingen in het aantal arbeidsplaatsenen van groene energie en verlaging van energie uit andere bronnen. We kunnen uit de stukken niet halen hoe deze verhoudingen liggen.

Tot slot wat is de stand van zaken omtrent (winkel)leegstand bijvoorbeeld in combinatie met het winkelstraatmanagement project?

Werk en inkomen

De recessie is voelbaar. In 2012 zijn resultaten behaald en helaas ook veel niet behaald. Vooruit kijkend zullen de doelen alleen maar worden aangescherpt. Complimenten voor het overstijgen van de doelstellingen van mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn blij dat velen zich ook actief inzetten in vrijwilligerswerk en dat hiervoor de mogelijkheden worden geboden.

De druk op inkomensondersteunende maatregelen blijft hoog en is zorgwekkend. De resultaten van het in 2012 ingezette armoedebeleid zijn nog niet in beeld. Enerzijds wordt een succes verwacht anderzijds worden resultaten afhankelijk gesteld van de effectiviteit van het beleid en verloop crisis. Toch lees ik hierin een aarzeling die we juist bij armoede niet kunnen gebruiken. Is er tijdens het inzetten in 2012 twijfel ontstaan over het armoedebeleid als instrument om een onhoudbare situatie in de toekomst te voorkomen?

We vinden een verschil van 300 bij plaatsing van klanten op participatiebanen groot en zorgwekkend. Was het niet mogelijk om de beschikbare plekken in te vullen zonder dat het instrument volledig ontwikkeld was? We hadden hier een mooie basis kunnen leggen voor de toekomst.

Ook in 2012 hebben we weer geleend van de toekomst. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit alleen bij hoge uitzondering toegepast moet worden en bij voorkeur niet.

Tot slot is het is niet geheel duidelijk waarom het in gebruik nemen van een applicatie voor e-dienstverlening die er al was zo lang heeft geduurd?

Sport en bewegen

Sporten en beweging is goed voor iedereen! Een mooie uitspraak op de eerste pagina van dit programma. Topsport is niet haalbaar voor iedereen en zoals we al vele malen hebben aangegeven zijn we niet tegen topsport maar vinden we de inzet op breedtesport belangrijker. Het afgelopen jaar zijn op dat gebied ook veel mooie projecten neergezet en zijn doelstellingen behaald.

Een naam die vaak terug komt is Bslim. Ook al zijn de resultaten nog niet geheel bekend toch speciaal de complimenten voor Bslim en de projecten waar Bslim een aandeel in heeft. Ook Kardinge start een mooi duurzame project en verdient de complimenten al vinden we de planning erg krap.

Tot slot een vraag voor de wethouder,

De partij voor de dieren is nieuwsgierig of het enthousiasme van de wethouder voor een hondvriendelijk beleid in Groningen in combinatie met mooie parken, wat positief werkt om eropuit te trekken en in de natuur te bewegen zonder al te veel kosten, al een concreet idee heeft gekregen? Hierover is eerder gesproken in het kader van de tekorten op financiering van sportaccomodaties.

Financien en Veiligheid

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt en daarmee feliciteren wij het college. Wij bedanken de opstellers van deze rekening voor het leesbare resultaat.

Er moest voor 37 mln. worden afgewaardeerd op grondposities en dat is zorgelijk. Bij Meerstad heeft het college ervoor gekozen om te blijven inzetten op kwaliteit en daar sluiten wij ons bij aan.

Tevens sluiten we ons aan bij een aantal vragen die gesteld zijn, met betrekking tot het niet onder controle zijn van de afvalstoffenheffing, zoals naar voren gebracht door dhr. van den Anker (Student en Stad), de draagkracht van de organisatie, zoals beargumenteerd door dhr. Leemhuis (Groen Links) en de vragen van dhr. Luhoff, hoe groot is de kans dat we nu volgend jaar weer moeten afboeken op de grondexploitaties en moeten we zelf wel risico’s van de markt inzake grondbeleid willen overnemen?

Duurzaamheid – er is een energiebesparingsloket met TNO opgezet, de website Eerste Hulp Bij Energiebesparing. Moet tot 1500 duurzame woningen leiden in 2015. Wij vinden het echter niet een volwaardige vervanger voor het duurzaamheidscentrum. We kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel van het college om 82000 die was geoormerkt voor duurzaamheid zomaar ten gunste van de AER te laten vrijvallen.

De Partij voor de Dieren is stellig in het grote belang van duurzaamheid en het dragen van gemeentelijke verantwoording in deze. In dit kader vinden we het ook merkwaardig dat 277000 van het duurzaamheidsbudget niet is uitgegeven in verband met de organisatorische overdracht van de milieudienst naar RO/EZ. Graag toelichting naar het college. Wij hebben begrepen dat dit geld wordt doorgeschoven naar volgend jaar en bestemd blijft voor duurzaamheidsprojecten. Onze vraag hierover, hoe kan het dat organisatorische ontwikkelingen deze projecten hebben gedwarsboomd en blijft dit geld voor deze projecten inderdaad geoormerkt?

Hondenbelasting – er is vorig jaar 769000 euro geïnd. De Partij voor de Dieren vindt hondenbelasting achterhaald, want stammend uit de middeleeuwen dat de hond in het gezin letterlijk de kar moest trekken. Dat hoeft ie gelukkig niet meer, maar over de rug van het arme dier vraagt het college wel flink wat hondenbelasting. Het college vraagt nu honderd euro voor een hond en ruim 250 voor twee: hiermee stond Groningen al in de top tien van de hoogste hondenbelasting in Nederland en de tarieven zijn dit jaar nog eens met 9,9% gestegen. Er zijn interessante ontwikkelingen gaande: een burger is een actie begonnen onder het motto “opruimen is verplicht, maar hondenbelasting niet!” Interessant is de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch dat het in art. 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel in geval van hondenbelasting is geschonden. Hondenbelasting zou alleen legitiem zijn als doelbelasting. De gemeente heft algemene belastingen onder de noemer hondenbelasting. Anders gezegd: als de gemeente algemene belastingen wil heffen, moet men die belastingen bij iedereen heffen en niet alleen bij hondenbezitters. Naar aanleiding van deze uitspraak is in sommige gemeentes de hondenbelasting opgeschort. Veel gemeentes, zo’n 30 %, heffen helemaal geen hondenbelasting. Wat is de visie van het college op deze ontwikkelingen?

Tot slot. Bij deze rekening wordt de begroting van Stadstoezicht grotendeels opgebracht uit bestuurlijke strafbeschikkingen Wet Mulder en andere bsb’s. Wij willen hier in de toekomst graag eens een principiële discussie over voeren.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer