Damo­cles­beleid; vervan­gende woon­ruimte


3 april 2013

Er wordt in deze brief niets over kinderen gezegd en dat vinden wij jammer. Die groep, vaak kwetsbare kinderen natuurlijk in een dergelijke situatie, moet zoveel mogelijk ontzien worden. Die mogen niet op straat komen. Wordt dat nu gewaarborgd op deze wijze? Eigenlijk wil ik alleen een ja of een nee horen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer