Evaluatie hoog water


3 april 2013

Over het geheel genomen is er denken wij veel goed gegaan. In een kadertje op blz. 17 lezen we over de twee soorten waterbergingsgebieden, gebieden met een landbouwfunctie of met een natuurfunctie. Schade kan bij inundatie optreden, bijv. voor de landbouw. Maar wat te denken van dierenlevens, als dieren verdrinken. Als tijdens het broedseizoen onze laatste grutto’s net op eieren zitten. Ik begreep uit ambtelijke bijstand dat er momenteel een taskforce bezig is om een afwegingstrategie uit te werken inzake het onder water zetten van gebieden die hiervoor zijn aangewezen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat hierbij niet alleen economische belangen tellen maar ook de belangen van dier en natuur worden meegenomen. Kan de burgemeester iets zeggen over de afweging tussen natuur en economie.bij inundatie en kan hij en is hij bereid om de belangen van flora en fauna te ondersteunen?

De evacuatie van vee is goed verlopen, boeren uit de wijde omgeving stellen stalruimte beschikbaar voor het vee en er werd veel aandacht geschonken aan hygiëne, de brandweer reinigde de vrachtwagencombi’s, 25 stuks. Complimenten hiervoor, ook aan de boeren die zonder eigenbelang ruimte beschikbaar stelden. Het Actiecentrum Vee en de Officier van Dienst Vee hebben hun werk goed gedaan.

Naast 800 bewoners zijn er 4200 koeien en 40000 kippen en 14000 pekingeenden geëvacueerd, de veevacuatie. Uitstekend, maar het is helder dat als we in Groningen meer megastallen krijgen, dit soort scenario’s nog vele malen lastiger zullen worden. Dan kan één stal al bijna 2000 koeien op een bouwblok van 10 ha herbergen. Een duidelijk argument tegen megastallen voor ons, naast al die andere.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer