Dienst­ver­lening werk en parti­ci­patie


22 januari 2014

De notitie ‘Dienstverlening Werk & Participatie’ ziet er op papier goed uit. Van mensen wordt verwacht om actief achter werk aan te gaan. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen om te zorgen dat ze werk en een inkomen hebben.

En het is goed dat er een entreevragenlijst wordt ingevuld om inzicht te krijgen in hoe mensen het beste geholpen kunnen worden, zodat er waar nodig maatwerk kan worden geleverd. Toch geldt ook hier dat het ook een bezuinigingsmaatregel is. Het is mooi dat het op papier goed klinkt, maar ook hier is de praktijk straks de maatstaf. En daar hebben we toch enige zorgen.

Met name willen we aandacht vragen voor de mensen die onder Maatschappelijke Participatie worden ingedeeld. Hen worden activiteiten aangeboden waarmee ze een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Zij krijgen geen individuele ondersteuning meer, maar collectieve. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat die activiteiten geen betaald werk verdringen. Het moet werk betreffen dat anders niet gedaan zou worden. Daarnaast moeten we niet naar een samenleving waarin sommige banen structureel gedaan worden door mensen met een uitkering (onder het minimumloon), in plaats van een salaris.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer