Helper­linie 4-14


22 januari 2014

Hoewel de PvdD het probleem van de bewoners ziet en erkent, begrijpen wij ook dat het hier gaat om een particulier bezit, en deze kwestie dus geen gemeentelijke aangelegenheid is. Wij zijn het dan ook niet met de Stadspartij eens dat de gemeente het ontstane probleem op dient te lossen, of beide partijen bij elkaar moet brengen. Dat de gemeente betrokken was bij de aanpassing van de weg, daar zou ik graag nog nadere toelichting van het College over hebben. Hoe was die betrokkenheid precies?

Wanneer je een route naar de Helperlinie plant via de ANWB of Google, is de adviesroute via Engelse Kamp. Dit is dus een knelpunt voor hulp- en servicediensten die gebruik maken van routeplanners en GPS systemen. Daar zou iets veranderd moeten worden. Ziet het College hierin een rol voor de gemeente?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer