Groninger Forum: herziene exploi­tatie


22 januari 2014

Wij kunnen niet instemmen met deze grondexploitatie en willen toch nog een keer aandacht vragen voor de enorme financiële risico's die wij lopen met het Forum. We hebben eerder aandacht gevraagd voor de subsidies waar we misschien toch geen recht op hebben. Het gaat om een bedrag van 8,9 miljoen euro, de EFRO subsidies. Er is nu al jaarlijks een tekort op de Forumbegroing van zes ton. Daar komen dan misschien de subsidietekorten en evt. een claim nog bij... Als stoppen geen optie is, hoe gaan we dan lasten van de burger te verlichten? Want nu Annemarie Jorritsma heeft gezegd dat de gemeenten de lasten mogen verzwaren, is het wel duidelijk wie er nog meer dan ooit was voorzien voor de kosten van het forum zal opdraaien: de burger.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer