Jonge­ren­huis­vesting en overlast


18 december 2013

Het percentage overlast meldingen over studenten was gestegen, van 11 naar 14%. Dat valt eigenlijk wel mee, als je nagaat dat er in de stad 195.000 mensen wonen, van wie 35.000 student. In de collegebrief lezen we onder andere dat één op de vijf studenten een arbeidsplaats oplevert. Dat zijn er dus 7000, dat is nogal wat. We hebben dus veel aan ze, die studenten. En het is mooi dat ze er zijn, ook in steeds grotere getale. En hij of zij die aanklopt bij de herberg, die moet een plekje krijgen, vinden wij. En alhoewel wij ons met veel plezier naast de os en de ezel zouden neervlijen, kunnen wij met Student en Stad meegaan die zegt, als die studenten hier komen, verdienen ze ook een goed onderdak. Bouwen dus. Of liever....verbouwen. Het is al gezegd, overlast... Moeten we dat apart registreren? De PvdD is van mening dat dat idd niet moet. Wij zijn niet per se voor het versoepelen van de 15% norm, maar denken dat er gewoon genoeg huisvesting moet zijn voor studenten waardoor we het helemaal niet over zo'n norm hoeven te praten. Verder denken we dat het college met dat laatste goed bezig is.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer