Kadernota armoe­de­beleid


12 december 2012

Het blijft moeilijk om te lezen dat naar verhouding armoede vaak in Groningen voorkomt en juist kinderen treft.

Gelukkig wordt armoede anders aangepakt, een zin die hoop geeft op een toekomst met minder armoede in de stad Groningen. Als Partij voor de Dieren vinden we het onacceptabel dat financiele factoren het sociale leven van mensen beheersen. Deze kadernota is wat ons betreft een goede aanzet voor het bestrijden van armoede, toch houden wij een zorg over armoede in de toekomst van Groningen, door de crisis wordt de vraag naar inkomensonderstening groter en de bezuiniging groter. Zoals wordt aangegeven is dit beleid tot stand gekomen door en voor minima en blijft de gemeente in gesprek met minima tijdens de uitvoering en dmv de armoedemonitor, dit vinden we zeer positief. Zijn de evaluatiemomenten op tijd en voldoende om op tijd bij te kunnen sturen? Aansluiten bij punt D66 armoedemonitor te vervroegen.

Stimulering en bevordering van zelfredzaamheid en inzet van de omgeving is een manier om armoede te bestrijden volgens ons zeker niet de enige, ook moeten we ons richten op de beschikbaarheid van werkgelegenheid.

We zijn blij met de inzet op en behoud van schuldhulpverlening zodat mensen in hun kracht kunnen blijven en minder zorg hebben over hun basisvoorzieningen.

Aansluiten bij vraag pvda mensen met vele baantjes en ZZp’ers.

Na aanleiding van motie de Vw transporters beschikbaar zijn gesteld voor de voedselbank om eten wat over is Groningen op de juiste plek te krijgen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer